KSSC : Durna Gugur


Para sutresnane “wayangprabu”, mirunggane para pendemen Dalang Gino, niki sing kula unggah dinten niki, lampahan terusane Seri Baratayuda versi Ki Sugino Siswocarito. Lampahane, Durna Gugur. Empun pinten seri kang Baratayuda-ne nggih?

Kula paringi ngertos  krihin nggih, gandheng pagelaran niki direkam sanes kalih perekam seri sing empun diunggah, mulane critane onten sing tumpang tindih kalih sing empun. Teng lakon Durna Gugur niki tesih onten crita perange Belisrawa . . .  eh Burisrawa kalih Setiyaki sing teng lakon winginane, Janaka Ngengleng, kecrita ugi. Tapine empun kewatir, sebab sing teng lakon niki, adegane perang antarane Burisrawa kalih Setiyaki mandan luwih detil. Kepripun bantahe Patih Sengkuni kalih Prabu Kresna, bab sebab-musababe Burisrawa temekaning sirna. Bab pusaka sing diengge nyirnakena Burisrawa ngantos sinten sing mejahi Burisrawa, mesti disekseni kalih Batara Narada.

Teng lakon niki ugi onten perang tandinge Pendita Drona kalih Prabu Drupada, sing tesih nenemane namine Raden Sucitra. Ganune sejatine niku kakalihe kanca akrab. Ning seking sebab anu, kekalihe sami crah kekadangane. Teng ngriki dendam ingantarane kekalihe terlampiaskan, aya niku. Wusanane dendam mbekta dendam. Prabu Drupada sing gugur nglawan Pendita Durna, kagungan putra sing aran Raden Dresatjumna sing mangkene saged nugel janggane Pendita Drona.

Kejaba niku, teng lakon niki onten ceritane pengapit perang senapati Ngestina sing wektu lakon niki dicepeng kalih Pendita Drona. Senapati sing aran Prabu Prameyo sing kagungan gajah sing aran Estitama. Nah neng kene, arane gajah sing memper kalih putra pedanyangan nggih niku Bambang Aswatama, sing marakena Pendita Drona kena pengapesan. Aji wulu kencana alias wulu kelek dados aber.

Jane si mula-mula majune senapati Kurawa sing diapit kalih Prabu Prameyo niku empun digadhang gadang dados purnane Baratayuda kanti kemenangane Para Kurawa. Tapi sing maune Kurawa wis ngangseg kayane wis arep menang, banjuran dadi kasoran. Pendita Drona sing matak ajine sing paling diagul-agulaken nggih niku aji wulu kencana, wekasan dadi tambar awit sekang nrajang pepali, sejroning matak aji niku mboten kenging ngomong. Tapine para sedulur, gandeng ana payo-payo angger putra tunggale sing banget detresnani, Bambang Aswtama diwertakena gugur, Pendita Drona kepeksane takon manganah-ngeneh, nyuwun keterangan bener napa mboten Bambang Aswatama gugur temenan napa mboten.

Mangga lah dipidangetaken kiyambek kepripun alur critane lakon seri Baratayuda Durna Gugur. Teng ngriki onten gara gara sing ngangge sinden sing lengkap-lengkip. Sing sekang lokalan Banyumas full team, kados Nyi Jumirah, Ny Suryati lan para kancane. Kejawi niku ugi onten pesinden seking wetan diantaranya: Nyi Suharni Sabdowati, niku dalang estri sing ngcopy paste gaya pakelirane Ki Nartosabdo. Onten malih sinden moblong saking Sragen, sing kondang dados penyanyi campursari, nggih niku Nyi Sunyahni. Mangga dipidhangetaken mawon lagon napa sing diaturaken sejroning gara-gara sing lengkap pesindhene niku.

Kaset stereo sing tesih cling kagungane Mas Mardianto Suseno niki kula perlakukan biasa. Dikonvert kalih sofware gratisan kados sing sampun njenengan biasa nikmati kawit kula molai blajar ngonvert. Asile nggih sami kalih sing empun, cling! Rahasiane jane mung onten output audio analog sing diumpan teng input stereo port komputer. Angger analog sinyale bening gemrining tur kemricik, kode digital-e nggih melu bening gemrining tur kemricik. Wong jane sing lewih berpengaruh kalih mutu konvert niku napa sing diumpan teng pencacah digital. Nah teng komputer lajeng dicacah kalih “besaran” kode sampling digital. Dicacah lembut nggih lewih empuk, dicacah badag nggih langkung atos. Tapi rasane pada kalih bahan saking mrikane. Lewihane mutu asil konvert niku, mung kepriwe selera sing ngolah, bumbu rahasiane mboten enten. Mung peralatane pancen benten kalih sanes sanese.

TENG NGRIKI LINK-E

6 thoughts on “KSSC : Durna Gugur”

 1. ya tela,teeela… Angger cara wayange dalang gino,dalange urung gawe panggung acan,penonton wis nggelar klasa,keweden mbok ora uman enggon,ya kuwe kaki tohirin,gasik dwek! Ngonoh…

  Kamase,matur nuwun sanget!

 2. Jann,Kiye wong..
  Mesthi..angger nDrane nggelar lakon anyar langsung pada gipyak…!!
  He.he. Inyong bae iya kohh..

  Mas Tohirin ambi Mas Pri,gole ngadeg nonton nang ngarep aja keduwuren,mbok ngaling-ngalingi sing nang mburi..hi.hi.
  Kesuwun Ndarane lahh,
  Ajeng tumut ndownload niki…

 3. Wees jan Ginoan Terus saben wengi,,,,nylekaming banget tambah maknyuus temenan. Matur nuwun sekabehane.

 4. Kulo mewakili penggemar kyai gino tek dusun pliken,nyuwun kanti sanget file seri bharayuda di upload malih. Maturnuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s