KSSC : Janaka Ngengleng (Burisrawa-Jayadrata Lena)


Para sedulur sutresnane “wayangprabu”,

Unggahan Janaka Ngengleng kiye konvertane tek gawe pada karo swara asline. Apa sebabe? Rekaman kiye sekang kanane jan pancen wis bisa tek arani Hi-Quality. Dadi kayane eman-eman angger tek owahi. Output sekang analog babar blas ora tek tambahi bumbu apa-apa. Effect spatial, echo, apamaning equalizer-e, tek pasang rata (flat). Mung ana cacate sewetara, gauss pita master kayane wis tuwa, dadi ana sewetara sisi kaset mandan mudun kulitas treble-e. Ana sewetara sing wow-flutter-e wis mandan owah, penjengan mesti mranggguli gejala kiye neng rong pertelon pungkasan file 6B. Tapi senajana lawas soten, tata rekam karawitan jan esih lumayang apik temenan.

Vocal-e Ki Dalang, keprak, karo pilahe swara siji-siji ricikan gamelan jan maen banget. ora kaya tata suarane salah sewijine dalang kondang siki, sing angger derongekena kaya mung isi braokane dalang detambah suara ketipung ciblonan. Tapi suara karawitane jan lamat lamat mung krungu saron-e tok, liyane kaya neng njero sumur. Beda karo rekaman kiye. Kaya-kayane “sound engineer” rekaman sing kiye (sing uga sering ngrekam pagelaran Ki Nartosabdo) kayane duwe selera sing kelase unggul. Ngolah stereone maen turan pilah pernahe siji sijine instrumen-e. Kena ditiru soal pengaturan rekaman sing kaya kiye.

Swara gambang neng salah sijine sisi,  pinggir sewalike ana suara gender terus bagian tengahe ana swara suling sing nglangut.  Krasa banget getere ati angger penjenengan lagi ngrungokena swara instrumen kiye nuju lagi ngiring sulukane Kyaine Gino. Tambah maning menawa penjenengan midangetaken iringan gending jejeran manyura sing dadi kebiasaane Kyai Gino, kayane diarah sok mandan suwe (ndeyan karo ngaso udud . . . ) neng bagean akhir file no 7A nganti awal 7B.  Gending Kutut Manggung iringan jejeran Ngastna kiye ya jan swarane nyamleng banget. Ciblonan kendang, kemlonenge saron, peking, bonang sing nambahi asrine suara gender karo gambang sing tek sebut mau, jan semanger banget Aspek karawitan-e esih bisa denikmati pol.

 Yakin . . . . . . . . . . !

Jajal, mangga dibuktekena!

Kaset sisi A No 1 ora melu tek unggah, sebab kayane rekam ulang palaran terus talu sekang lakon sing wis tau tek unggah. Dadi mbok ngebot-boti gole ngundhuh, langsung bae tek skip. Dadi file sing ping sepisan tek jenengi file No 1.

Lakone dewek jan-jane si mung nyritakena kedadian sewise gugure Raden Angkawijaya sing ora ditunggoni karo ramane. Pas kedadeyan gugure Raden Abimanyu alika semana, Raden Janaka lagi kenang paeka, kependut bareng karo Raden Werkudara. Raden Janaka bereng ngerti angger putrane wis seda, njur ngengleng alias kentir. Bareng wis mandan mari terus prasapa, angger nganti surup srengenge durung bisa mateni Jayadrata sing njalari sedane anake, keplalah Janaka arep munggah pancaka, mati obong. Akeh para pendemen wayangan sing wis ngerti kepriwe akale Prabu Kresna nggone nyegah supaya Raden Janaka ora mati obong. Tapi ora akeh sing wis ngerti, kepriwe dalange Gino gole ngecakena neng pegelaran. Jajal mangga digatekena. Njinggleng-njinggleng ngonoh!

Kejaba nyritakena pertikel-e Prabu Kresna sing derbe akal kepriwe nggone ngrampungi gawe perkara janjine adine ipe nggone arep ngarah patine Jayadrata, neng lakon kiye ya ana tandinge Setyaki alias Bima Kunthing karo Burisrawa sing pancen wis diarep arep sekang rasa kesumat-e  loro-lorone satriya kuwe. Kemenangane Setiyaki nglawan Burisrawa nganti Burisrawa temekaning tiwas, uga ora luput sekang iguh pertikele Prabu Kresna

Angger lakon singkat sing kaya kiye dilakokena karo dalang sing durung akeh mangan asine uyah, pagelaran kiye bisa-bisa klakon kebogelan (rampung esih kewengen). Apamaning angger pagelaran ditaker karo dawane pita kaset. Jan angel gole naker sing pas. Bisa bisa disubal nganggo limbukan sing nganti telung jam J. Tapi neng tangane Kyai Gino, senajana lakon wis rampung menit 18 sisi 8B, tapi akal-akalane dalange esih ana. Neng pungkasane lakon, sekang bungahe Bawor karo Nala Gareng, sebab ndarane slamet ora sida seda obong, Bawor jejogedan deiringi gending Gunungsari Kalibagoran. Gareng ya ora ketinggalan, njoged deiringi lagon Gudril mBanyumasan. Sebab kiye mung audio, ya njenengan mung bisa mbayangena bae egot-egotane Gareng karo Bawor sing deiringi gending-gending sing mbleketaket

Mangga lah dipunduti . . .  aja isin-isin. Kamase Prabu, kiye para sedulur pada mbok diwehi alamat warunge lah:

MANGGA TENG NGRIKI

36 thoughts on “KSSC : Janaka Ngengleng (Burisrawa-Jayadrata Lena)”

 1. Balapan karo kang Tohirin guli koment,mbok kedisitan.wkwkwk..

  Matur kesuwun mpun di suguii wayang malih,najan abimanyu gugur dereng rampung ngrungoknae.

  1. Lah jan mas pri kon aja ndisiti inyong malah ndisiti… tapi ya rapapa lah… wis kadung kedusitan. jan ngungun pisan inyong lah…. ngeneh tek downloade. Maturnuwun mas patikraja lan mas prabu… inyong bungah pisan kiye…

 2. Takk nututi nang mburine mas Pri..?
  Malah aku wis nggawa kranjang gede banget kiye, arep nggo madai..

  Matur kesuwun nDarane..lahh.

 3. Pengrasa aku wingi nang mburine mas Pri,demen siki dadi nang mburine mas Tohirin..
  Hhoolahh…orapapa,tekade aku wis nDonload ikih…

 4. Jane kuwe Kang, kaset Janaka Nglengleng sing Siji A diunggah bae, apa maning gendinge Palaran jan nggandem marem mbleketaket temenan kuwe. Matur Nuwun

 5. Dari kecil saya penggemar Ki Hadi Sugito, sampai kini tak bisa ke lain hati. Namun setelah membaca pengantar di atas muncul rasa penasaran saya terhadap Ki Sugino. Saya download no. 7A. Dan ternyata benar, suara gamelan sangat nikmat untuk didengarkan karena lengkap, semua suara gamelan terekam dengan baik, tidak ada yang dominan, harmonis. Salut!

  1. @ Mas Budi Susilo
   Lha mbok sedaya dipun undhuh sedaya file menika, Mas Bud. Ning menawi panjenengan lajeng tuman kaliyan pagelaranIpun Ki Sugino, kula mboten tanggel jawab he …he ….he
   Sanes wekdal kula aturi unggahan Ki Hadi Sugito malih, Temtunipun ingkang kualitas stereo kados pagelaranipun Ki Sugino menika, ngancani Janaka Papa saking Ki Hadi Sugito ingkang sampun kula unggah wekdal semanten menika.

   @Mas Radite
   Penjenengan saged ngundhuh Bisma Gugur file 1A. Menika persis sami

   @Mas Priyono, Kang Tohirin karo Ramane Assa
   Jan pokoke angger anu Ginoan cembenengan pada mesti gipyak gole ngundhuh. Jan Mas Pri urutan pertamax. wong ngantri sekang subuh wis nggawa sengget, He he he . . . .Kang Tohirin nylesep! Mangga lah aja rebutan :)

   1. Pak Patik, matur nuwun sanget. Ki Hadi Sugito nipun sanget kulo anti-anti… mugi dereng wonten ing list wayang prabu punika. Sak punika kulo nembe konvert KHS lampahan Bagong Ratu, Aribawono Leno lan Wahyu Widayat. Tunggu saja tanggal tayangnya…

    Salam Budaya

 6. Maturnuwun ndara Prabu lan ndara Patikraja,… kula mpun ngunduh niki kantun wayangan sendalu natas.

 7. Matur nuwun mas Prabu lakone wis tek unduh kie lagi ngrungokna sinomane jan2…mlaketaket banget nek banyumasan….

 8. tulungi lah rep ndonload wayang ,ana pasworde , aku rangerti pasworde apa dulur…..suwun wong kebumen

  1. Paswordnya ap? Priwe carane download ora ngerti..
   Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss…!

 9. Bp Patik Lan Bp Prabu matur nuwun kula sampun saget ngunduh wayang , saking kssc / Anom s / Hadi Sugito / Timbul unduhan punika kula paringaten dumateng eyang kulo amargi kula kirang apal dateng basa jawi kula lan ibu kula lahir wonten Bandung .
  Sasampunipun gadah internet kula saget ngunduh wayang lan lagu – lagu jawi ( uyon – uyon ) . eyang kula saniki sasampunipun katah lagu – lagu / uyon – uyon ketingalipun seneng sanget .
  Siang ndalu mboten kendel VCD nipun .
  Namung kula ndereng saget ngunduh Burisrowo Leno amargi pasword nipun dereng kapanggih . Wanawi kapareng kula nyuwun pasword nipun . Salam kenalan dengan Benedicta orang Bandung .
  Punten bisi cariosan diluhur aya nu teu kahartos , margi abdi kirang tiasa bahasa jawa .
  Oh iya pak Prabu kalau ada rekaman bapak timbul seri Baratayudha dari Kresna Gugah sampai Parikesit lahir yang sudah berupa CD , saya ingin beli tapi harganya jangan terlalu mahal karena uang nya dapat ngumpulkan sisa ongkos sekolah .

  Matur nuwun. Hatur nuhun .Terimakasih .

  Dari Benedicta

 10. Alhamdullilah, puji syukur karena semua bebang hutang yang menumpuk akhirnya dapat terbebas juga, selama hampir 3 tahun saya menanggung hutang hampir Rp 500 juta, semua harta benda sudah ludes terjual untuk menutupinya, bahkan sertipikat rumah & tanah peninggalan orang tua juga tergadaikan, tapi hutang sayapun tidak lunas juga, berbekal informasi dari seorang sahabat yang sudah berhasil karena ambil angka dari KI ARENG JOYO,saya coba menghubungi hp beliu ternyata aktif dan sayapun menceritakan semua masalah saya tapi cuma anak harus menbayar maharnya terlebih dahulu dan akhirnya permintaannya saya turuti yaitu menbayar maharnya sebanyak Rp 1 juta,setelah melalui proses panjang pemikiran & pertimbangan yang matang karena sudah beberapa kali tertipu dengan oknum dukun, maka saya putuskan untuk minta bantuan KI ARENG JOYO,tidak sampai 10 hari semua proses selesai karna beliu menbantu saya sehingga saya bisa menang 7 kali putaran berturut-turut dan putaran yang terakhir saya menang kemaring yaitu angka 4D 2538 alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta jadi uang saya terkumpul sebanyak Rp 900 juta akhirnya semua hutang-hutang saya sekarang sudah lunas, semua sertipikat sudah saya tebus, dan yang paling membuat saya bahagiah adalah usaha yang saya rintis sekarang berkembang pesat sekali, ini semua di luar nalar logika saya, tapi ini adalah fakta & kenyataan hidup, saya sangat berterima kasih dengan AKI karena beliau sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri dan kalau ada yang pengen merubah nasibnya sama seperti saya monggooo hubungi beliu secepatnya karena kesempatan tidak datang 2 kali jadi pergunakan kesempatan tuk menhubungi beliu insya allah beliu akan menbantu kesusahan anda,terima kasih…..?

 11. “kata sandi” Janaka-Ngengleng 3A lsp dereng kepanggih. Mas Prabu, nyuwun tulung mugi-mugi @MasPatikraja, saged maringi … turnuwun.

 12. Considering this fact “Titan gel” is absolutely safe for men’s health. “Titan Gel” is a unique product with a powerful formula. An extract from the glands of Guantam frog is among the active substances of the gel. gel titan Titan Gel Side Effect LEAVE A REPLY Cancel reply. Find out all about this supplement and its side effects before using it. by Eherhisyo and proper use. Success stories of using Titan Gel. Taking care of Titan gel brilliant reputation on the market, its legit sellers try to contact each customer to find out what was wrong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s