5 thoughts on “KI SUJIYO LAKON BEGAWAN CIPTONING”

  1. matur nuwun Mas Sugiran lan Mas Ali, lakon niki pun nate disiaraken wonten Radio Suara Kenanga Jogja rikolo malem minggu 25 juni nggih….Wassalaaam….nuwun…..

  2. sEMBAH NUWUN mas Sugiran sampun kersa ngunggah Mp3 kadang kula anem Ki Sujiyo punapa dene Ki Warjiyo… estu ndadosaken bombonging manah
    Kanthi makaten seni budaya Jawi (mliginipun penerus dalang gagrag Ngayogyan) saget lestantun, sukur bage saget ngrembaka…amin

    1. Roko Kisutarman Nyeni Djawi..
      Injih ki roko… mugi-mugi mawon Budoyo jawi saget lestari soho ngremboko sahinggo saget ngregengaken kawontenan ing jagat royo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s