KSSC Gatutkaca Kembar Lima [Audio]


Para sederek sedaya, Matur kesuwun sanget kalih para pandemen ungahan ringgitan saking kula, sing tansah paring dukungan lan kawigatosan kalih napa sing kula tindakaken anggene nginggah lakon-lakon ringgitan mBanyumasan.

Kagem Kamase Prabu sing empun paring warning teng Emperane, Kamase Roni sing empun kersa paring keyakinan teng kula, Kakine Ali Jawa Ngapak, Kang Rakimin, Kang Priyono sing jan kayane wis ngendelong banget. Terus Kang Supri sing kedarang darang ajeng rawuh neng Bekasi. jan pada melas banget inyong koh rasane nganti ora tega Mangga niki sing penjenengan entosi, isine lakon Gatutkaca Kembar Lima, sing wekdal winginane mung kula aturaken crita-resensi kasete tok. Niki Kang Ano, ampun kesuh malih nggih. Matur nuwun katur panjenengan sedaya sing empun paring kawigatosan lan sabar nengga. Terus kula matur nuwun kalih kang Tejo sing ajeng paring sumbangsih napa, mangke kula tek sowan njenengan teng Cilacap. Mangga njenengan sedaya mawon sing penasaran kalih napa sing kula aturaken wingi? Niki link-e dengge mundut : http://www.mediafire.com/?ojassz3r9s8ht

Niki posting sakderenge

http://wayangprabu.com/2011/05/05/gatutkarca-kembar-lima-resensi-kaset/

20 thoughts on “KSSC Gatutkaca Kembar Lima [Audio]”

 1. kula nuwun..
  Panjenengan ngendika kados niku jan kula malah mboten karuan,bungah enten,mboten kepenak enten,
  bungaeh mpun di suguih wayang malih,mboten kepenake anu tuku udu,ngupaih ya ora malah ngenyang.kye jenenge inyong jalukan tp ora aweh an.

 2. Walahh,kula nggih ngrumangsa kados niku mas Pri..?
  Anu Ndarane mas Patikraja anu ora tegahan aring sedulur,,,
  Sedela bae wis aweh rong lakon,, Jyann,bomboooong..banget..nget..pokoke…aku lahh!!
  Matur kesuwun,matur kesuwuunn,mas Patikraja,,

 3. Walahh,kula nggih ngrumangsa kados niku mas Pri..?
  Ndarane mas Patikraja pancen anu ora tegahan aring sedulur,,,
  Sedela bae wis aweh rong lakon,, Jyann,bomboooong..banget..nget..pokoke…aku lahh!!
  Matur kesuwun,matur kesuwuunn,mas Patikraja,,

 4. Lha nggih mas Pri..? Wirang-wiranga wong anu jeneng moni barang kekareman, Aku ya ora arep isin-isin nglogog…
  Gino kohh…?

  Iya demen link e tek goleti ora nana..??
  Padahal uwis mbandreng banget kiye kepengin wayangan..
  Pripun niki Ndarne lahh..?

 5. leres sanget ramane asa… Inyonga isin-isin ya logog,nek liane tah mbuh kye,apa ora wani coment saking isine yah?hehehe

  lha kae ramane asa,malah wis di pleceih,ya tambah tambah gawe repot mbok,laaah puucuuuukk lole lole blegedug manyar prit gantil buntute keprok keprok.

  Niki matur kesuwun ndarane lah..

 6. Huuuulllahhhh…………

  Ari Inyong tah ora isin ….tekade anu nggo anak cucune inyong kohhh…

  nanging nggih anu inyong mung bisa ngucapaken jesuwun kalih Ndara maspatikraja…ee e e tekad2 de inyong mung bisa ndongakaken ndara mastikraja jan diparingi Pahala ingkang Gusti Alloh.lan diparingin Rejeki ingkang Lancar lan umur lawas tur sehat terus…ben inyong bisa ngrungokna ocehane Bawor sekang Kyai Gino…hehehhehe Uulllaahhhhh…..

 7. Saya coba Jum’at 30 Sept 11 jam 13.22 WIB, bisa kok Mas, coba diulang lagi, biasanya jaringannya tuh. trim’s

 8. Kulanuwun Ndarane mas Patikraja…..kula niki ingkang sowan…..sami sehat mbok ?…..jiand niki kula pengin ngrungokena Gatutkaca kembar lima kayong angel temen yah……kula mpun nyobi ngunduh sing bagian 8,9,10 koh bolak-balik mawon mboten saged mlebet… kula mpun nuruti prentaeh clik here to start download….eeehhh…metu your downloadd is starting….tek tunggoni malih medal processing download request…..nyong sabar….eeehhh malah mbalik maning bolak_balik……..nyong ya madan puyeng…..pripun niku Ndarane lah….Ngampurane mbok kula kurang trapsila kados niku……….kesuwun………….

  1. Nuwun sewu Mas Wiro, kulo mpun komplit ngundhuh Gatutkaca kembar lima, menawi ngersaaken saged sesambetan kaliyan akun roni.subari@yahoo.com kulo mangkeh kulo kirimi. Kulo tenggo njih,
   Ooo injih mbok manunggal kemawon wonten Milis PPW Mas, saged nyambung kekadangan kathah sedherek, saged berbagi pengalaman Mas.

 9. holah….pak gino…..kula jan tresna banget kalih sampean……
  najan kula cah nom nih kula seneng banget wayang kulit pa maning dalange pak gino………
  kula nggelet lakon Bima Bungkut jan muter-muter nang banyumas ngantik neng intrnet ra nemu………….
  kapan maning pentas nang karanglewas jatilawang pak gino……????????

 10. genah iya link e macet….kswun bangt mas patikraja inyonge dadi kumlit selakon GKL jan gumer2 banget…

 11. nyuwun sewu nikilah…..kok endinge mboten komplit nggih……enten ingkang sged mbantu ?…..gatutkaca kembar 5…..suwun..

 12. mas patik raja kulo madosi dalang sugino ingkang lampahan pendawa kependut
  lan karno tanding dereng pinanggih sinten ingkang saged mbiyantu
  matur nuwun saderengipun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s