4 thoughts on “KNS : LAKON PALASARA KRAMA”

  1. Pak Ali Mustofa, matur nuwun sanget nggih……wah gayeng niki, saged kangge malem minggon mbenjing. Matur nuwun

  2. Nuwun Pak Ali. Palasara Krama memang lakon lama yang jarang ditampilkan, jadi terimakasih sekali, ini bisa menambah koleksi cerita. Tapi sepertinya nek sampai No. 10 belum tuntas nggih. Kalau menurut kebiasaan Ki Narto Sabdo biasanya 16 x 30 menitan. Ditunggu sambungannya nggih, matur nuwun. (Nuwun sewu sementara bisanya cuma komen saja..)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s