KI SUN GONDRONG LAKON WAHYU KEMBANG PONCO GATI LIVE


Kali ini wayang Kulit (ringgit wasucal) gagrak Jawa Timuran kami persembahkan untuk anda semua dalam Lakon WAHYU KEMBANG PONCO GATI yang dibawakan dengan ngess ala KI SUN GONDRONG dari Ngunut Tulungangung Jawa Timur persembahan dari Kurnia FM Trenggalek

Gambar diatas cover VCD Ki Sun Gondrong membawakan Lakon Rabine Wisanggeni dan Insya Alloh akan saya sharing dilain waktu.

WAHYU KEMBANG PONCO GATI SELAMAT MENIKMATI

By Ali Mustofa

3 thoughts on “KI SUN GONDRONG LAKON WAHYU KEMBANG PONCO GATI LIVE”

  1. mas ali menopo lakon wahyu kembang ponco gati meniko taksih kirang njih kulo muter kang seri 5 kok dereng bakdo nopo taksih kelajenganipun seri 6,dipun jangkepi njih mas,swun

  2. kang seri 6 pundi mas ,kok kulo mirengke kirang jangkep ,seri 5 dereng tutuk njih swun mas

  3. Nyuwun tulung, kados pundi caranipun pados CD nipun, kulo wonten Riau Sumatra, Nyuwun tulung informasinipun, matur nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s