KSSC : Semar Mantu II (Brantalaras Tundung)


Para sederek,

Niki lakon sing ajeng kula sowananaken lampahane Semar Mantu II utawi Brantalaras Tundung. Lakon carangan niki teksih depanggungaken kalih dalang favorit panjenengan sedaya warga mBanyumas, Ki Sugino Siswocarito.

Onten kelodangan niki perlu kula ajeng maringi priksa urutan sing ajeng kula unggah selajenge. Sebab mengke lakone sing diunggah malih onten gayutane kalih penakawan Pendawa malih, nggih niku; ulangan Bawor Dadi Guru (versi stereo) terus selajenge sing mpun siap Gareng Dadi Ratu. Dados tema lakon penakawan, (Petruk Kembar, Semar Mantu, Bawor Dadi Guru kalih Gareng Dadi Ratu) sing onten tangan kula empun telas dikonvert. Mangke tema selajenge lakon saking Ki Sugino malih, nggih niku Baratayuda Jayabinangun.

Jane lakon Brantalaras Tundung niki empun nate diunggah kalih Kamase Prabu saking pegelaran video sing dipendet saking Youtube. Dados damele ngangge file sing dipripil nganti lembut banget, melu kalih durasi per file saking video. Tapine niki audio asale asli MP3 sing kula konversi saking kaset lan durasine per file 30 menitan. Mestine senajan lakone sami, tapi niki versi rekaman studio, kados sanggite nggih madan onten bentene. Kula senajana empun nate nyobi down load rekaman audio saking file unggahan asal Youtube niku, ning kula mboten kengetan napa bentene dibanding kalih sing versi kaset audio niki. Njenengan mawon nggih sing crita bentene onten pundi, angger njenengan empun ngunduh saking file olahan kula.

Critane kiyambek jane niki empun bagian kalih saking dwi-logi Semar Mantu, lah niki sing seri kalihe. Mangga menawi onten sing kagungan kasete sing seri setunggal, kula saged mbantu convert sekalian ngunggah teng wayangprabu.com , setuju nggih? Setuju lah!

Menawi ringgitan ceritane Pendawa sentris niku katah-katahe dimulai saking jejeran Ngastina napa nDwarawati, Sepisan niki onten lampahan sing diwiwiti saking jejeran Ngawangga. Mangga onten lakon niki njenengan nggih saged nggatekaken kepripun Gatutkaca nggene kenging guna kasihane Pendhita Durna, Duyung Kasihan, nganti ora kelingan babar blas kalih sedulure, nggih niku Brantalaras. Terus kepripun polahe Sardula kedaden saking Gatutkaca sing kenging sot saking Raden Wisanggeni. Mangga dipirengaken.

Kualitase kepripun mestine njenengan nggih mesti kepengin ngertos mbokan? Ala sepuluh-puluh nggih sederek, kaset niki empun mandan tua tur rekaman saking perusahaan rekaman cilik local. Dados empun dibandingaken kalih rekaman sing misale saking Kusuma sing jan mesti saene. Sing niki angel gole ngolah, wong sumbere empun butek, senajan disaring saring nggih tetep onten tabete. Sing penting olahan convert niki tone balance-e tesih kula damel imbang. Bass-e mboten genyeh, kebenyeken. Dene swanten mid kalih trebel-e nggih mboten kacel, tesih saged madahi vocal colorasi serake-garinge Dalang Gino.

Ngomong genyeh kalih kacel dados kelingan boled. Mangga tumbas boled kriyin, mangke didamel lemet napa digoreng balok ngge ngancani leyeh. Terus kalih midangetaken, kepripun critane kaki Semar, sing jane empun rampung gole mantu.

Teng mriki klik-e nggih.

 1. KSSC Semar Mantu 1
 2. KSSC Semar Mantu 2
 3. KSSC Semar Mantu 3
 4. KSSC Semar Mantu 4
 5. KSSC Semar Mantu 5
 6. KSSC Semar Mantu 6
 7. KSSC Semar Mantu 7
 8. KSSC Semar Mantu 8
 9. KSSC Semar Mantu 9
 10. KSSC Semar Mantu 10
 11. KSSC Semar Mantu 11
 12. KSSC Semar Mantu 12
 13. KSSC Semar Mantu 13
 14. KSSC Semar Mantu 14
 15. KSSC Semar Mantu 15
 16. KSSC Semar Mantu 16

Catatan Prabu :

Pideone ning kene kiye KSSC Brontolaras Tundung (34 Klip)

11 thoughts on “KSSC : Semar Mantu II (Brantalaras Tundung)”

 1. Kulanuwuun..?
  Lahh kula maning niki mas Patikraja,Nggih sampun bosen2 ningali kula lagag logog merdayoh wonten mriki..
  Telaa,anu mpun karem kaliyan suguhane cembenengan koh..!nek mboten de cicipi ya eman-eman mbok,,
  Jan mbareng tek cicipi remen kula lakon niki,Ngantos tumut nggrentes kados napa nlasangsane tiyang jejodohan lagi seneng-senenge lajeng arep de pisah,
Lan guyube kadang pandawa anggene mbiyantu kaliyan sedulur..
  Matur sembah nuwun mas..Prabu,mas Patikraja,,mugi tansah pinaringan ginanjar wilujeng,.tur tambah koleksine men kula saged tumut nunut ayaniku..!

 2. Mangga lah Ramane! Wong tekade dayoh ora kudu nyuguhi wedang ikih he he he. . .
  “wayangprabu” ya jane angger diupamakena umah, toli umah sing ora nganggo sekat. Jan blang blung sapa bae bisa mlebu metu ndeleng, njikot, ngewehena apa bae sing dadi wujud kesenengani inyong-rika pada.
  Aya niku mbokan?
  Matur nuwun Ma dongane.

 3. kulo nuwun mas patikrajadewaku ,kulo ajeng tangled napa bedane semar mantu kalian bronto larang tundung sing enten vidio klipe,critane sami mboten, matur suwunmas.

 4. petruk gandrunge enten nopo mboten Den?
  Matur nuwun sanget Den,bronto laras tundung lawas mpun di unggah..jalaran niki lakon seg di padosi teng bapa kula..

 5. @Mas Prawiro,
  Cobi mawon njenengan klik tautan video sing diparingaken kalih kamase Prabu teng nginggil nika, mangke cembenengan saged mbedakena napa sing sejen dibanding kalih pagelaran versi kaset. Mangga mboten usah isin isin.
  @Pri,
  Durung ana Mas Pri. Menawa wis ana mengko enggal enggal tak bagi, ya. Lha iyo!

 6. saya berhasil inconvert WISANGGENI KROMO… kualitase ya beda sedikit dengan hasilnya maspatikraja walaupun belum bisa mengalahkan mas patikraja, maklum lg belajar neh… siapa yang mau? kalo ada tanggapan nanti saya upload…. kalo ga ada tanggapan ya biar disimpan dirumah aja buat koleksi pribadi… hehehe…. sapa sing arep kiye????!!!!

 7. mas Tohirin@Dipun unggah mawon, lah mas..?
  De ibarataken masakan koki sing mpun kulina kalih sing nembe,
  menawi benten sakedik nggih mesthine sami maklum,ayaniku..

 8. @kang tohirin,kang jajal diunggah lah,aq tau nyilih video lakon kue,tp dalange gantian.aq nyetel ngasi nangis koh,anu ana jeroane pas wisanggeni nemoni kaki ruci

 9. ya mengko nek wis ulih petunjuk sekang raja convert ki patikraja mergane filene kegeden soale inyong anu ngonvert nganggo audaciti…

  lha wingi ki patikraja bar minggone inyong….
  malah ulih-ulihe Ki Sugino rong judul Bisma Gugur karo Antasena Gugur…. wis jan gurih pisan mbok ora perlu download lan ora perlu nunggu di tayangna nang kene….

  terus jere ngonverte kon diganti nganggo sony soundforge lewih gampang tur ora kegeden file ne…. lha kiye inyong lg download software e disit… sing sabar bae ya….

 10. @ Mas Priyono,
  Jane si wis ana nenem apa pitung lakon sing wis siap tayang. Tapi berhubung uploade lelet banget, inyong durung bisa ngaturi link-e.
  Wingi malah Mas Tohirin sanggup upload sing Bisma Gugur karo Antasena Gugur. Angger wis siap link-e, terus disodorena maring inyong lan digawe kata pengantare, Mase bisa langsung donlot. Aya niku mbokan Mas Tohirin?
  Ditunggu bae ya Mas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s