KSSC Brajamusti


Ki Sugino antarane tahun 1997, Pose neng ngarep daleme Notog-Patikraja.

Niki onten malih para sederek sedaya, wayangan saking Ki Dalang Gino!

Seniki sing ajeng kula aturaken kalih penjengan sedaya, nggih niku lampahan Brajamusti. Singget nggih judule. Niki nggih lakon khas Banyumasan sing teng pengrasane kula, niki mandan onten gesehe kalih alur lakon mainstream.

Niki kaset teksih kagungane Mase Tohirin Purwakerta, sing wedalan onten casinge tertulis tahun ‘79. Rekamane mono ning derekam sae, tegese clarity-ne kinclong, amplitude-e mboten nglunjak lunjak mentog plafon sing marahena sember. Vocal dalang kalih karawitane imbang, tesih saged dinikmati teng sisi karawitan. Mboten kados suara sing nika, kendang keprak sing dominan, nganti kaya suara majruran Arab. Mboten koh, cobi mawon! Malah gendhing karawitan sederenge talu sing onten file 1,  dibikak kalih bawa. Aya niki cakepane: Narpati Darmaputra myang Dananjaya, maturing raka narendra Harimurti, saha waspa ing madya wasanira, katur sadaya ing sang reh Maduretna. Jan, sem pisan koh!

Ning kula sewetawis kecolongan teng kaset no 2 sing madan alon speed-e, dadi effek wow-ne mandan nggangu. Onten malih sewetawis sambungan antar sisi kaset tumpang tindihe (overlap) kedawan. Arep dibaleni tapi wektune mpun meped, kasete ajeng kula wangsulaken teng sing gadeh. Nggih sepuluh puluh para sederek. Kula cobi rekam ulang versi digital-e ngangge pitch sing kula tambahi # (kres) sewetara poin. Tenimbang muter speed motor kaset drive, ning kewatire mengkin mboten saged kula dibalekaken sing pas, mending ngangge cara aya niki. Senajan speed mboten munggah, ning pitch-e mandan memper kalih normal-e. Mudeng napa? Ala belih!

Critane kiyambek niki konflik antawise trah Braja, putra putrane Prabu Trembuku, kalih keponakane kiyambek, Raden Gatutkaca. Lhah Drona sing diutus kalih Prabu Duryudana teng nDwarawati, kepengin ngobaraken konflik, supaya ngembet maring Prabu Boma Narakasura denggo balane Kurawa.

Prabu Kresna senajan titis Wisnu, ning basa kanane nggih tesih “human being”, tegese tesih onten sipat menusane. Tesih kagungan rasa kelimput. Konflik terus melembar ngantos nyangkut, nek crita silate sih, golongan hitam, sing antawise anak buahe Betari Durga, Pandumeya (Pandhumaya) lan Jurumeya (Jaramaya).

Sekang golongan putih, onten Raden Wisanggeni kalih Raden Antasena. Tumrap wayangan Banyumasan, khususon Ki Gino, tokoh kupiya pewayangan Wisanggeni-Antasena jan marakena lakon dadi rame lan angger sing nggarap wasis, njur basa kanane, saged nengsemke, aya niku.

Njenengan sing sami kesengsem kalih vokal-e Dalang Gino mestine paham nggih, kepripun intonasi-ne Wisanggeni nek mijangaken perkara, lan suwarane sing sopran garing, marakena sing krungu dadi kaya dene mirsani langsung teng pakeliran! Yakin!

Angger kula getekena, ringgitan Banyumasan aliran Dalang Gino timbre suarane niki mirip kalih wayangan golek Sunda. Suara gurung. Niki miturut kula. Nek miturut njenengan pripun?

Senajana kriyin onten aliran Banyumasan sing ngangge “suara netral”, seniki mpun kaprah aliran Ginoan niki ditiru kalih para dalang dalang neneman. Ning onten ugi sewetawis sing berusaha ngetop mbekta aliran Banyumasan Banjarnegara-an, sing perek kalih gaya Solo, jaman kriyin jan sae sanget menawi dipanggungaken kalih Ki Surono.

Jane si onten malih aliran sing khas Banyumas banget, nggih niku alirane antawise sing dipanggungaken kalih Ki Sugito Purbocarito. Sing niki jan seni sastra Banyumasane jangkep lan cakepan sulukane khas Banyumasan. Ning emane, seniki kayane mboten enten sing nuruni. Sebabe mugi mugi sih mboten saking gurune sing mboten kepareng nurunaken teng muride, mergi wedi kesaing. Tapi mung “semata-mata” mpun kirang populer kegiles kalih aliran sing disukani kalih para audience-e. Dados tesih onten pengarep arep, ubeng jantrane jaman, nek digarap kanti sae, aliran niki taksih saged ngrembaka malih.

Malah seniki kula jane prihatin estu sederek. Seniki onten sewetawis Dalang mBanyumasan sing malah ngrusak seni panggung. Contone napa kang? Sedela-dela sampak, karepen ndeyan si supaya rame, maen. Ana maning sing basane rusak banget, kayane ben merakyat. Tapi miturut kula, basa sing diengge dalang sing basane rusak niku jan babar blas ora nana maene. Blas ora nana keendahan sing kula gerba. Senajana kula nggih mboten prelu kabehan ngangge basa sing ndakik-ndakik.

Wujud kesenian ringgit niku, nggih para Mas Dalang (eh.. mbokan ana dhalang sing melu maca), wujude pagelaran mestine diarahena teng olah seni luhung. Karya seni pedalangan niku seni sing paling jangkep, onten seni olah swara, olah musik, drama, olah tatah sungging lan sepiturute. Mangga, seni sing “terkandung” teng nglebete pagelaran niku dieksploitasi kanti “maksimal”. Mboten-mbotene nek dilakokena sewajare terus dadi kelangan greget . Mboten usah wayangan misale ditambal ngangge lawak-badutan sing njelehi, turan over dosis. Menawi penjenengan sami saged ngrakit kanti sae mesti tundone nggih njenengan diajeni lewih. Seni niku kaendahan, dadi empun ngarah sing penting py, ning seni ka-endahane ilang disisihena.

Lah deneng dadi tekan ngkene kiye? Mangga lah, kula aturi gageyan ngeklik onten mriki niki:

 1. http://jumbofiles.com/4x9z1xlu2qdi/Brojomusti 01 Ki Sugino.mp3.html
 2. http://jumbofiles.com/ga1f8hvy8gp8/Brojomusti 02 Ki Sugino.mp3.html
 3. http://jumbofiles.com/rl2ayr3cxx7f/Brojomusti 03 Ki Sugino.mp3.html
 4. http://jumbofiles.com/7ns348uzl4dr/Brojomusti 04 Ki Sugino.mp3.html
 5. http://jumbofiles.com/rtv1an62t1mg/Brojomusti 05 Ki Sugino.mp3.html
 6. http://jumbofiles.com/8a9nlpg3ivnr/Brojomusti 06 Ki Sugino.mp3.html
 7. http://jumbofiles.com/x4ltylk2mdhf/Brojomusti 07 Ki Sugino.mp3.html
 8. http://jumbofiles.com/p34vse0hh3iy/Brojomusti 08 Ki Sugino.mp3.html
 9. http://jumbofiles.com/8m20b5y5j3ra/Brojomusti 09 Ki Sugino.mp3.html
 10. http://jumbofiles.com/7rvs7uwew9o5/Brojomusti 10 Ki Sugino.mp3.html
 11. http://jumbofiles.com/smjm104ldamz/Brojomusti 11 Ki Sugino.mp3.html
 12. http://jumbofiles.com/j85vtiddakpx/Brojomusti 12 Ki Sugino.mp3.html
 13. http://jumbofiles.com/81oigflemc3s/Brojomusti 13 Ki Sugino.mp3.html
 14. http://jumbofiles.com/et5wqrnjmpn3/Brojomusti 14 Ki Sugino.mp3.html
 15. http://jumbofiles.com/lef90mg0hexv/Brojomusti 15 Ki Sugino.mp3.html
 16. http://jumbofiles.com/8vxt7f6h4a13/Brojomusti 16 Ki Sugino.mp3.html

 

27 thoughts on “KSSC Brajamusti”

 1. Nembe bae mbukak file sing nomer siji, langsung bae disambut ambi grambyangan gender, rebab, suling sing rasane mbleketaket nemen kaya duren lampung. Wis tanpa banyak komentar, kula tek izin donlot nggih Mas….

 2. @ Kang Gunis,
  Ala la . . . . rebab suling gender depadakena karo duren lampung. Tapi tela iya koh kang Gunis, pancen mbleketaket koh. Tapi kapan ya inyong bisa nyicipi duren lampung-e?

  @ Kang Tohirin,
  Matur nuwun, pangaprane, inyong kelepyan. Sing bener pancen Brajamusti Nitis. Ora srilik karo cover kasete, kesusu arep digawa bali mPurwakerta maning.

 3. ngalih aku tek ndownload,belih arep domaih nang kaki patikraja,, seeeeh dalang Gino koh.. Hihihii…

  Cocog karo opinine kaki patikraja,sing perkara dalang siki

  1. nuwun sewu …tumut nyelo….genah koh jaaan, ya dicampur dangndut ya rpp tpi ya aja full geolan dangndut lah……dadi ora gayeng koh…..
   berjuang sing tetep nang pakem lah….ayu maju terus lawan budaya barat….
   sing wong nom aja pd kelalen kro wayang kudune lan budaya jawa….suwun.

 4. matur kesuwun mas, kulo pun download brajamusti nitis, pt nomor 05 mboten saged didownload? nyuwun petunjuk, nuwun jasmun gombong

 5. mas patik raja paring pirso. menawi brojomusti seri 5 mboten saget di unduh meniko kenging menopo jih…? maturnuwun saderengipun

 6. mas maspatikrajadewaku kula sanget simpatik kalih panjenengan pengin kenalan teng pundi alamate, niki alamat kula ds.sidamulya rt.1/1 kec.sidareja cilacap

 7. kados ugi niku kewalik kayane foto tahun 79 sanes 97 nggih, kula dadi nggreges ninggali fotone pak gino jaman enom kaya “terbayang ke tahun2 puluhan tahun yang silam begitu damai di hati hiburan ya baru corong TOA tidak kaya sekarang rame tapi tidak semarak” nuwun sewu bahasane campuran.

 8. jan inyong arep download tapine ora dadi kabeh, angger ana sing nag mediafire inyok diparingi ya purun mas patik

 9. @Kang Toyo, nggih leres niku taun 79. Anu salah gole mijet kibot kang. Matur nuwun njenengan empun dados simpatisan wayang mBanyumasan teng ngriki. Eh mbok menawa kula saged mampir Sidareja sanes wekdal angger kula pas mudik.
  @Kang Amin, angger njenengan kersa, mangga mampir teng gubuk kula Bekasi ngopy wayangane sisan ngopi ireng.

 10. Inggih kula tengga teng griya matur nuwun sanget menawi kersa teng gubuk kula, awon awon kula nggih dalang banyumas ora ketang esih blajar hehehe

 11. Kagem MasPatikrajaDewaku, nggih matur nuwun….kula bade nderek ngunduh lampahan Brajamunstine…..kena nggo tambah kangen kalih dalang Romo Gino……..Ngampurane nggih pak…..

 12. inyonk njaluk tulunk sing no 9, 11, 14 di unggah maning lah suwon banget sak urunge nggih………..

 13. maturnuwun MasPatikrajaDewaku…..top markotop lah…..
  nek ora ana smpean ya mbuh kie aku ngertine lakon Ki Sugino stitik tok…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s