Ki Nartosabdho : Gatutkaca Sungging


Katur para kadang sutresna ringgit wacucal khusus-ipun saking Ki Nartosabdho (swargi). Ing Kalodangan menika kula ngaturaken satunggale lampahan ing rumiyin (awal-awal madegipun WP, jamansemana) sampun kainggahaken lan sampun dipun share kunjuk para sutresna. Nanging rumiyin…nggih naminipun tasih ajaran lan sumber-ipun sampun lawas dados hasilipun ugi taksih wonten kekiranganipun. Lha ing wekdal menika kula aturaken malih kanthi sumber ingkang enggal, mugi2 kualitasipun langkung sae. Sumber enggal minangka sumbangan saking mas Santoso (Bandung).

Menapa tha menggah isi cariosipun:

Lampahan menika dipun wiwiti jejer Astina. Sri Duryudana tansah goreh lan khawatos menggah wontenipun lare2 putra Pandawa ingkang sami masanggrah ing Kurusetra sisih kidul bagian Pandawa Mandalasara ingkang sami gladen perang. Mila prabu Duryudono nyuwun pitulunganipun Sri Baladewa supados ngusir para putra2 Pandawa enggal nilaraken papan menika amargi dipun anggep nantang perang. Nanging Sri Baladewa mboten sarujuk lan kundur nilaraken Astina. Wauto, dumadakan wonten Pandite neneka saking Atasangin (Hawiyat) ingkang kusung2 pamer bade sakbiyantu kekawatiranipun sri Kurupati. Kados pundi carios komplitipun, menapa Nilayaksa saged nundung Gatutkaca lan kadang2?

Monggo menawi ngersakaken lampahan menika; SAGED KAAMBIL ING MRIKI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s