KNS Lokananta Serat Wedhatama


http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=SOAS%2F000000MV2236

Title : Serat Wedhatama
Subject: Mangkunegara, IV, Prince of Surakarta, Weda tama.
Subject : Gamelan music
Subject : Sound recordings.
Subject : Songs, Javanese
Subject : Indonesia
Subject : Java
Subject : Music
Subject: Surakarta

Description: 2 sound cassettes 120min.
Description: Lyrics printed on cassette inserts.

Description: Contents: [tape 1]

 1. Lancaran pambuka
 2. Ada-ada pambuka (oleh Ki Anom Suroto)
 3. Ktw. pangkur sari tunggal pelog pathet nem
 4. Ldr.pangkur celuk pelog pathet nem
 5. Ldr. pangkur kawuri pelogpathet nem
 6. Ktw. pangkur ngrenas pelog pathet nem
 7. Ada-ada
 8. Ktw. pangkur lara asmara slendro pathet sanga
 9. Pangkur palaranslendro pathet sanga
 10. Ada-ada
 11. Ktw. sinom wenikenya slendropathet sanga
 12. Ktw. sinom grandhel slendro pathet sanga
 13. Ktw.sinom parijatha slendro pathet menyura
 14. Ada-ada
 15. Ktw. sinomlogondhang pelog pathet barang
 16. Sinom palaran pelog pathetbarang.

Description: [tape 2]

 1. Lancaran pambuka
 2. Ada-ada
 3. Ktw. pocung santi pelog pathet nem
 4. Ktw. pocung wuyung pelog pathet barang
 5. Ktw.pocung dayaguna pelog pathet nem
 6. Ada-ada
 7. Ldr. pocung mulatslendro pathet nem
 8. Ktw. pocung talu slendro pathet menyura
 9. Pocung palaran slendro pathet menyura
 10. Lancaran pambuka
 11. Ada-ada
 12. Ktw. rasamadu pelog pathet barang
 13. Ldr. sribiwadha pelogpathet barang
 14. Ktw. subakastawa pelog pathet barang
 15. Ada2
 16. Ladrang Wahyu Slendro Pathet Menyura
 17. Ketawang Kinanthi Sandhung Slendro Pathet Menyura
 18. Ketawang Pawukir Slendro Pathet Menyura
 19. Kinanthi Palaran Slendro Pathet Menyura

Description: Gamelan music from the Serat Wedhatama by K.G.P.A.A. Mangkunegara IV played by the group Condong Raos, led by Ki Nartosabdo.Female singers: Nyi Sutantinah, Nyi Tugini and Nyi Suyatmi.

Contributor: [Surakarta] : Lokananta Recording, 1983. (role: Publisher)
Contributor: Nartosabdho, Ki. (role: Author)
Contributor: Tugini, Nyi. (role: Author)
Contributor: Suyatmi, Nyi. (role: Author)
Contributor: Sutantinah, Nyi. (role: Author)
Contributor: Condong Raos. (role: Author)
Type: Sound
Place: Library (role: storage)

Lokananta ACD205

Lokananta ACD206

9 thoughts on “KNS Lokananta Serat Wedhatama”

 1. Mas Prabu,
  Menopo gending puniko waget dipun unduh ? menawi waget kados pundi caranipun?
  Matur nuwun sanget menawi panjengan kerso mbantu kawulo.

 2. Kok mboten ditempatkan di YouTube wae to mas? Meniko wonten pakar ingkang criyos mekaten: Facebook distributes video in Flash, and that is not a good thing to do.

  It would be better to put the music on YouTube instead. YouTube is
  moving to the free Webm format and soon all videos on YouTube are
  supposed to be available in Webm.

 3. pripun to mas niki kok mboten wonten link kangge mendetipun menawi saking niki dos pundi caranipun “http://www.dismarc.org/index.php?form=display&oaiid=SOAS%2F000000MV2236”

 4. kulanuwun, menawi mbetahaken gending-gending dolanan Ki Narto Sabdho pripun nggih caranipun amargi rikala tahun 80an nate gadah kaset 1 – 6 gendingan punika, menawi kula betah malih kedah mundhut dateng pundi ? kalian serat wedhatama SISKS MANGKUNEGARA IV ingkang wonten 2 kaset, sedaya sami ical Bapa.

 5. saya baru menemukan website indonesia wayang ini, saya coba mau mendownload mp3 serat wedhatatama tapi saya kesulitan, karena di pasword dan saya coba pakai pasword wayangprabu.com gak bisa juga.
  Mohon bantuannya mas Prabu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s