Ki Nartosabdho : Sayembara Menthang Langkap


Katur dumateng para sutresna ringgit wacucal ing sak indengeng bawana, khususipun pandemen swargi Ki Nartosabdho (saking Semarang). Ing kalodangan menika…mboten-a kula kasebat tiyang kirang gawean, nanging menika kula jarak convert wangsul lan nempel wangsul ing blog menika.

Rumiyin, lakon menika sampun nate dipun posting nanging sak-perangan sederek pandemen KNS paring laporan menawi convert-ipun kirang sae….mugi2 ingkang kula pasang menika sampun langkung berkualitas tinimbang ingkang kapengker….(nggih nyuwun sewu menawi tasih wonten cacate….naminipun nembe ajaran).

Menapa tho menggah isinipun cariyos meniko…..mbok menawi sampun nate dipun jlentrehaken lan kula pitados panjenengan sami sampun apal. Ingkang jelas lakon menika nyariyosaken nasib-ipun para Pandawa+Dewi Kunthi sak bibaripun ontran2 utawi paekanipun kurawa ing Bale Golo-golo wonten Waranawaca, pendawa diobong….

Nanging, wonten unen2 becik ketitik ala ketara….para Pandawa lan Kunthi saget kalis ing sambekala awit pitulunganipun garangan putih (panjelmanipun batara). Saklajengipun cumondok ing dusun Ekocakra….lan ngantos kalajengaken lampahan menika.

Monggo para sederek ingkang bade ngersakaken lampahan menika kula aturi mundut wonten MRIKI . Nuwun

NB: Lampahan menika sumberipun saking sumbangan mas Wahyudiono Wahyu (Tangerang)

2 thoughts on “Ki Nartosabdho : Sayembara Menthang Langkap”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s