KMS Dewi Sri Boyong


Berikut saya share ulang Dewi Sri Boyong bersama Ki Manteb Sudharsono. Sebelumnya saya unggah di Multiply (lebih lama lagi sebenarnya di esnips.com) namun karena ada yang tidak familiar dengan cara mengunduh di MP maka saya share lagi di jumbofiles

Update Terakhir : 02042014

http://www.4shared.com/folder/A8lOH__O/016.html

7 thoughts on “KMS Dewi Sri Boyong”

 1. Salam saking kutha Malang,
  Pak Prabu, nyuwun senjata pitulungan, anggen kula ngundhuh pinten-pinten file ingkang dipun sharing wonten ing Jumbofiles tansah mboten kasil. Menawi dipun klik lajeng mlebet wonten ing quicktime. Mugi kersa maringi pitedah.
  Nuwun

  1. Coba lihat setting dari browser, mungkin setting untuk download adalah langsung menjalankan file tersebut. Atau mungkin setting dari player quicktime yang dilink-an pada saar dl. Banyak kemungkinan sehingga mengalami hal demikian

 2. matur suwun mas…kulo sampun download KMS “Dewi Sri Boyong”, mantap suaranya dan jernih…..

 3. Salam saking kutha Malang,
  Pak Prabu matur nuwun sanget, sanajan kanthi grayah-grayah ngupadi margi kula sampun kasil ngudhuh lakon menika. Jebul kanthi download helper reribetipun saged dipun tranggulangi. Swantenipun jan jossss.
  Nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s