KSSC : Srenggini Takon Bapa (Part I)


By MasPatikrajaDewaku

Raden Srenggini Banyumasan – Putrane Raden Werkudara

Kang, mpun madan suwe nggih mboten sowan penjenengan sedaya.

Ning seniki kula sowan malih, kalih mbekta lakon ringgitan teksih saking Ki Sugino, sing critane khas Banyumasan banget. Srenggini Takon Bapa, Part One!

Kenging napa kula sebat Part One, sebab sejatine niki onten Part Two-ne, tapi sepuluh kinapakna , sing Part Two, kula dereng angsal. Trima kriyin nggih! Wong ontene nggih sing bagiyan sepisanan niki. Tapine menawi onten sing ajeng setor sing lanjutane, kula nggih mboten nolak koh.

Critane kepripun si, ngantos kalih ndalu angger digelar? Niku si saged sagede sing ngripta mawon. Tapi tela enggih koh, lakone dawa . . . . !

Sareng kalih gerahe Werkudara, putrane, Srenggini, pamit kalih Ibu lan Eyange kepengin kepanggih kalih ramane onten Jodipati. Teng ngriki sanggite Ki Suginio nggene nglampahaken pamite Raden Srenggini kalih ibune meh persis kalih nalika pamite Raden Suryakaca teng lakon Aji Candrawirayang. Tapi senajan memper, penggemar Ki Gino mesti mboten nate bosen.

Mboten gampil nggene kepanggih, Raden Srenggini kalih ramane, Raden Werkudara. Dereng ngantos ketemu kesatrian Jodipati, Srenggini mpun ketemu kalih barisan Kurawa sing depimpin kalih Pendita Drona. Cilakane ketemune kalih Aswatama.

Aswatama nyacat Srenggini sing jere Srenggini niku menusa tugelan. Sebabe Srenggini duwe sungut, totok, capit kalih insang. Lah Srenggini sing nyawang Aswatama sing mboten ngilo, sebab sikile Aswatama dudu sebaene sikil, wujude tracak jaran. Ganti Aswatama sing  diarani menungsa tugelan, kalih Srenggini.

Aswatama ya jengkel ganti dicacat! Ora  trima, dadi pancakara. Kurawa klebu srayane, Prabu Gardapati karo Wersaya, klakon dikalahena karo Srenggini sing pancen sekti mandraguna. Jere dalange sih; tan tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda.

Pedita Drona klepekan, ngetrapena karti sampeka, Srenggini diapus krama senajan a’a u’u anggone nglomboni, tapi sekang dayane ajian dhuyung kasihan, wusanane Srenggini njur kepikut. Dadi lulut!

Kocapa, neng kesatrian Jodipati, Raden Werkudara nglembarah, ajeng diarah patine kalih rong pehak. Setunggil sekang Ngastina, setunggil malih sekang Patih Negara Sabrang sing aran Patih Bintulu. Jajal sinten sing kasil!?

Jan ngantos esuk pagelarane tancep kayon, tapine lakon dereng rampung. Sebab Srenggini dureng diaku putra kalih Raden Werkudara sing empun mari anggene nandang raga. Kocapa eyange Srenggini mboten trima, putune mboten diaku putra. Nyepatani wong Pendawa kalih wong Ngastina sami nandang papa cintraka, sing decritakaken teng babak berikut. Ditunggu tanggal mainnya! (nek empun onten sing setor)

Penyuwune panjenengan pada, kula sembadani. Folder niki kula unggah teng Jumbofile sing jere lewih nyaman. Kula  cobi ngangge file kaset side A-B dados setunggil. dados lewih gede per file. Angel? Kesuwen kang . . . . . ! Nggih mangke dicilikena malih sing teng lakon berikutnya!

Terus niki rekamane Stereo apa ora kang? Stereo! Yakin. Senajana onten sebageyan sing madan miring, tapi angger onten malih kaset sing ajeng dikonvert, kula empun gadeh  aji aji sing lewih ampuh dengge ngrampungi gawe.

Mangga diunduh, tekade ora kudu ijolan ikih. Tapi angger ajeng ngijoli nggih kula mboten nolak koh, he he he he . . . .

Teng mriki link sing njenengan saged ngunduh:

25 thoughts on “KSSC : Srenggini Takon Bapa (Part I)”

 1. Kulo nderek bungah lakon niki di unggah! ning minangka dalang, kulo
  ( khususipun) kalian Mas Dalang Kukuh Bayu Aji, nek nggelar lampahan menika, kadang mboten kiyat, awit lakon meniko lakon kang ndamel terenyuh, mboten namung penonton, dalangipun mawon mrebes mili, napa malih Srenggini niki tokoh wayang idola Kulo…

 2. nek saged kulo Request lakon Babad alas tanjung anom, dalang ki Suwarjono ( kesugihan) teng mriki mboten wonten ingkang gadah kaset pitanipun, nuwun

 3. kulanuwun…kula niki dayoh kula…

  namung ajeng ngaturaken matursewunuwun sampun kepareng ngendong ndayoh kula wonten mriki..
  jan mbetahi pisan nggih…pangapuntene nggih angger kula nggulih ndayoh koh bladas-bludus sap-sup ndelengi mbuh apa sing ora…
  niki sing sampun kula jikoti nggih kesuwun niki…

  muga-muga gusti allah njembarna samudran rejekine cembenengan sing mpun kersa mandegani nguri-uri kesenian wayang mBanyumasan, khususe Ki Sugino Siswocarito…

  maturnuwun, nyuwun pangapunten..
  kelilan..

 4. Lakon kiye jane wara wiri di takokna nang rama mertua. tapine sayang ora lengkap. nang umah wis tek udal-udal koleksine ramane tetep ora ana koh. mbok menawi wonten sing gadah lakon niki dipun sharing nggih… matur nuwun,..

 5. @Tejo Sutrisno,
  Engih maturnuwun kawigatosane, kang Tejo. Tela enggih koh, saking gemiyen jan kepengin kula ngrungokena lakon niki sing Part I, sebabe kula nate mirengaken sing PartII saking radio siaran. Dalang menawi empun saget trenyuh gole nglakokena wayang tegese empun manjing sejiwa kalih wayange. Kula njutan penasaran kalih wayangane penjenengan.
  Lakon saking Ki Suwarjono sing dikeparangaken kalih njenengan kula dereng gadeh.
  Kapan kapan kula dikirimi kagunan wayangane njenengan nggih!

  @ ki ali jawa ngapak ,
  Mangga mawon, Ki. Seneng kula koh, angger dayohe betah. Seneng malih kula empun didongani kakine sing sae sae.
  Jane kula si sering mampir teng lapak budayane cembenengan teng Kompasiana. Lestari mugi mugi, wong tekade lapak budaya ikih, dadi aman mboten kaya lapake blogernas.co.cc sing empun digusur kamtib he he he . . . .

  @Joko Riyanto,
  Sami sami, Mas. Mangga denikmati mawon.

  @Kang Tohirin,
  Niki kula empun siap ngonduraken malih kasete njenengan, minggu ke 3 wulan niki. Napa empun onten tunggale malih?

 6. kesuwun banget kang….jan rasane kaya lgi nang kmpung…apa maning ngger nontone karo mangan gembus….anget2…tek tunggu up load lakon2 liane

 7. Matur nuwun sanget Mas Patikraja Dewaku kulo ndherek download sedaya lakon saking Ki Sugino Siswocarito. Mbok menawa wonten lakon Semar Mantu saking Ki Sugino Siswocarito kulo tunggu up load ipun. Nuwun.

 8. Kakange>>> Jan Mbanyumas identik dengan Dalang Gino..

  Tapi inyong kemutan donk aku sepit.(Sunat) wengine di nyetelna wayang dalang gino…nah sore2 ne di nyetelna Peang penjol..
  jan pokoke ora ngrasakna lara sepite..gara2 ngguyu ngeklekkkk

  maksude inyong angger ana ya di upload dagelan peyang penjol,,heheh
  (ujung2nge prentah ya ) …

  kanggo nguri0uri budaya mbanyumasan…. suwun sadurunge…

 9. nuwun_nuwun sewu yo kabeane kabeh poro kadang,srenggini part 2 niku sampun di unggah tengajeng,cobi mirengaken srikandi mbarang lengger.monggo…

 10. nuwun nuwun sewu,niki mas patikraja sami mawon,panjenengan taken srenggini part 2? Mpun di unggah,judule SRIKANDI MBARANG LENGGER…cobi mriku?niku sami mawon,malah endinge nlangsani bgt..

 11. nuwun nuwun sewu,niki mas patikraja sami mawon,panjenengan taken srenggini part 2? Mpun di unggah,judule SRIKANDI MBARANG LENGGER…cobi mriku..dados unggah liane mawon,hehehe

  1. Kang Priyono,
   Lah jan angger perkara dipenging malah inyong dadi marekena nekad.
   Kiye malah inyong arep ngungah Srenggini Takon Bapa sing Part II. Sejen sing ngolah, toli ya sejen rasane. Jajal angger wis mateng dicicipi mengko.
   Tapi angger rika tuman, inyong ora tanggung jawab he he he . . . . .

 12. nggih mriki kula tampani,arepa dalan critane pada,tp rekamane karo judule beda tek rungok nae,seeeh…dalang Gino koh.. Mbok jere sapa kya petruk kembar karo petruk ilang pethel e

 13. duh etungane nyong ktinggalan jaman kye yah,nyong nggoleti rekaman pak gino sing lawas tek cari kesana kemari cempulek ada di sini,nwun2 sewu lah kula nderek donlod nggih mas……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s