6 thoughts on “KTCM Wahyu Cahyo Wacono”

 1. Matur nuwun Mas Prabu kerso nyengkakaken ngunggah, Mas Ali Mustofa ini hasil ‘buruan njenengan’ ya, semoga tambah semarak ya rumah kita wayangprabu.com, Matur nuwun

 2. Nuwun sewu Lampahan ingkang kaserat ‘Wahyu Cahyo Wacono’ anamung mbah Timbul mratelakaken ‘Wahyu Setyo Wacono’ menawi pancen leres lampahan menika Wahyu Setyo Wacono MP3nipun dados wonten kalih, ingkang rumiyin paringipun Pak Wadi, namung sakmeniko kok mboten wonten kirangan dipun pindah kirangan kadospundi Mas Prabu, Judul lampahanipun prayoginipun dipun strip miring (Wahyu Setyo Wacono / Wahyu Cahyo Wacono) awit isinipun jan mboten namung mirip, namung lha njih sami. Nuwun

  1. Leres sami Kangmas, info niki mawon ingkang dados referensi pembaca amrih mboten bingung
   kula namung capture sesuai judul yang tertera di videona
   nuwun

 3. Kulo Nuwun
  wah…. mbok menawi lampahan meniko ingkang wekdal semanten kulo suwun, Mas Prabu.
  Matur sembah nuwun sanget.
  Nyuwun izin donlot…..

   1. Matur nuwun Kang, amuing….amuing…. wah jan gambare cling tenan, sakedik eman wonten ing 1clip5 pas limbukan swantenipun mboten jetho, ha…ha…ha.. mung kari menikmati mawon kok yo protes, namung menika mawon njih sampun lumayan dari pada lu manyun…..ha…ha… matuuuur nuwuuuuun sanget.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s