3 thoughts on “KNS Alap-alap Setyoboma (Live)”

  1. Meendengar nama kiNARTO SABDO aja udah sama deengan mempelajari sastra tinggi, apalagi bisa memiliki koleeksinya …… Sastra banget gitulho

  2. Nyuwun pangaksama sak derengipun para kadang sutresna ringgit purwa, menapa wonten ingkang kagungan koleksi pakeliranipun Ki Cermo Krusuk? Suwun lan salam….

  3. wilujeng dalu mas prabu, bilih kepareng kulo nyuwun pasword di media fire , amargi di milis amung wonten password 4shared. matur sembah nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s