Ki Nartosabdho : Bima Sakti


Lakon ini merupakan sumbangan dari mas Imam-Garut sebagai penggubah Format dan Radio Swara Jakarta sebagai sumber. Lakon ini merupakan rekaman pentas langsung yang diselenggarakan tahun 1970-an. Dari judul cerita, mungkin ringkasan cerita nggak perlu diutarakan di sini dan penulis yakin bagi sutresna wayang kulit pasti bisa menebaknya.

Untuk dapat menikmati file2 audionya, silahkan diunduh DI SINI

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/gveVeUXr/102.html

Jumlah File : 7 File

12 thoughts on “Ki Nartosabdho : Bima Sakti”

 1. Rahayu ….
  Nyuwun wiyosipun kang mas Prabu,
  Sawetawis file mboten saget kula unduh, amargi pakewet babagan password.
  Nyuwun dangan ing penggalih paring senjata pitulung, nuwun
  Rahayu ….

 2. wah….meniko kedah nyuwun pirsa kaliyan mas Imam….monggo sesambetan kaliyan mas Imam….

 3. Salam ……saking Malang
  Nggih…..mas Imam, nyuwun senjata pitulung. Kula dereng nemu wonten ing daftar password ingkang sampun kababar.
  Nuwun.

 4. Password mas, nyuwun tulung. Kula sampun download file no 1, 2, 5, 7. File no 3,4, 6 wonten password ipun. Matur Suwun mas

 5. Para Pandemen ingkang minulya
  Sami kaliyan sederek ing nginggil, bilih password dados kendala
  Nyuwun dipun bika kemawon…! matur nuwun

 6. Password kendala ?, njih ampun dipun damel kendala, lha wong wonten Milis PPW sampun dipun gelar, kula ibarataken kita menika bade tetamu, lha njih mawi ketuk pintu – salam, lha supados peryoginipun lan regengipun saksampunipun ketuk pintu uluk salam lajeng lenggah rumiyin, menawi sampun lenggah nembe kemawon ngaturaken menopo maksudipun, menawi sampun cekap lajeng permios. he……he….Manggo ,nuwun

 7. wilujeng dalu mas prabu, bilih kepareng kulo nyuwun pasword di media fire , amargi di milis amung wonten password 4shared. matur sembah nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s