16 thoughts on “KHS Resi Cakra Bawana”

    1. Monggo Mas, Mas Ponijan menopo njenengan aslinipun saking tlatah purworejo, menawi leres kula suwun sesambetan kaliyan hp. kula 087 821 232 070 kula Roni Subari sukomanah. Nwn

  1. Nyuwun ngapunten mas, kulo kepingin sanget ngoleksi wayang. nanging menawi kulo badhe ngunduh kok wonten password ipun. lha niku dospundi caranipun supados kulo saged ngunduh. nyuwun ngapunten lho mas, bloko mawon kulo niku tiyang bodho. suwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s