Dalang Jono Durna Balela


Kiye entuk sharing maning saka Kang Bawor. Saiki wayangan karo Dalang Jono alias Suwarjono. Menawi ora klentu beliau dalang saking Desa Kesugihan Cilacap nanging sampun almarhum amargi kecelakaan wonten ing Patikraja. Leres makaten Kang Bawor ? Nuwun sewu menawi inyong kleru…

Kiye Dalang Jono kanti lakon “Durna Balela”

Matur nuwun Kang Bawor, ditunggu maning koleksine …

One thought on “Dalang Jono Durna Balela”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s