4 thoughts on “KNS : Kumbayana”

 1. mas prabu, saran nih, bagaimana kalau ditambah lagi koleksi wayang klithik,wayang beber, wayang menak pulo lombok, wayang bali dan wayang manca, biar tambah lengkap,………juga dijelasin soal cengkok masing2 daerah, karena sangat beragam……saya sangat tertarik pada wenya

  1. Usulan sae puniko, kajeng kula nggih kados mekaten
   Nanging nggih amargi keterbatasan kula, sedaya ingkang diinginkan nggih dereng kaleksanan
   Mugi mangke wonten sharing saking para sutresna wayang sanesipun kangge jangkepi koleksi wonten ing mriki
   matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s