4 thoughts on “Ki Suparman Pramusinta Takon Bapa”

  1. Ass. Kepada yth Mas prabu. Aku dah buka2 milis buat nyari password belum dapat-dapat juga. Mohon dikirimi pasword koleksi wayang terbaru. Mkasih. Wass.

  2. Dumateng mas Prabu, wonten lakon Pramusinta Takon Bapa file ingkang nomer 10 isinipun namung 31 kb. Punapa sampun leres namung semanten, napa dereng sempurna anggenipun up load. Matur nuwun!

    1. Kula nampi saking Pak Sis inggih sampun mekaten je … kadosipun file no 10 pancen mboten ke-copy kanti sae. Mugi Pak Sis saget maringi penjelasan. nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s