12 thoughts on “KHS Semar Neges”

  1. Maturnuwun giaran ringgit purwo mp3 kanti lampahan Anoman takon Swargo dening Dalang Ki Hadi Sugito (alm) ingkang dipun paringaken lan sampun kulo download, mugi2 kabudayan wonten Indonesia khususipun budoyo Jawi Ringgit Purwo tansah lestari soho langgeng!!!

  2. Mas aku butuh banget lakon Semar Neges ini. Juga SEmar Lakonnya Narto SAbdo. Tapi kog sulit yang bukaknya. apa pakai password khusus. tks.

  3. Ya menggunakan password, namun file-fle password sudah tersedia di Menu Password 4shared di Milis PPW, akan tetapi semuanya akan lebih mudah jika sdh bergabung dengan Milis PPW dapat meminta penjelasan dari sesami Milis PPW.

  4. matur nuwun sedoyo lampahan ringgit wacucal jaaan, damel mongkog mugi budoyo jawi ingkang adiluhung meniko saget lestantun..

  5. nyuwun sewu file semar neges mboten saged dipun download amargi “sandi tidak berlaku” nyuwun tulung dipun beneraken

  6. Lampahan punika mboten saged dipun undhuh mawi password “wayangprabu.com_khs”, nyuwun update password-ipun. Matur sembah nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s