8 thoughts on “KHS Lahire Pangalasan”

 1. namung dugi nomor 6B nggih mas? nomor sak jangkepipun dipun tengga nggih… matur nuwun.

 2. Tidak bisa dibuka dengan password “wayangprabu.com_khs”, mungkin lampahan ini passwordnya berbeda.

   1. Matur sembah nuwun Mas Tadi, sampun saged kaundhuh.
    Nyuwun pangapunten sakwaunipun dereng sempat pinarak dhateng milis.

    Salam taklim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s