KTCM Banjaran Rahwana


Sebuah koleksi yang disaharing oleh Mas Sugiran Aulia Tangerang berjudul “Banjaran Rahwono” bersama Ki Timbul Hadi Prayitno yang adalah rekaman Live saat pagelaran di Karangmojo-Gunungkidul.

Selamat Menikmati

Atas nama sutresna wayang terutama pecinta KTCM, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Sugiran Aulia atas sharing ini. Smoga bermanfaat bagi kita semua.

Matur nuwun

 

Update Terakhir : 03042014

http://www.4shared.com/folder/r2usHO54/021.html

15 thoughts on “KTCM Banjaran Rahwana”

 1. Nyuwun pangapunten, kula kepengin download lampahan Banjaran Rahwana kok boten saget nggih? kados pundi caranipun?

  1. katur poro sutresnaning Dalang legendaris KTCM
   nuwun sewu kulo bade matur bilih Banjaran Rahwono puniko perdana kulo upload mp3… bilih ingkang sepindah puniko saget dipun dl poro sutresnaning wayang mugi samangkeh saget kulo upload ingkang no. 2 injih puniko lahiripun “PARIKESIT” taksih saking KTCM ingkeng dipun dukung Alm. Nyi Condrolukito.
   pramilo kulo nyuwun saran soho nasehatipun amrih saenipun

   1. Kasinggihan Mas Sugiran, dipun tenggo, lha menawi kagungan dhalang-dhalang mudha saking daerahipun KTCM inggih sae.
    Matur nuwun tambahan koleksinipun

   2. Kagem Bapak Sugiran … mbenjang menopo badhe pun upload lampahan “LAHIRE PARIKESIT” ingkeng waranggono Alm. Ibu Tjondrolukito …. Matur nuwun

    1. Lha niku sampun wonten kok Mas Andri, cobi pun padosi, lha malah kula njih sampun ngundhuh kok.

 2. Nuwun Sewu Mas Prasetya kula jam 11.30 mboten masalah kok, mboke menawi kaleresan jaringanipun gangguan. Nuwun

 3. Katur
  Sedoyo Sutresnaning Budoyo Jawa khususipun Budoyo Wayang Kulit
  Kok ngantos sak puniko kulo madosi file dalang Sugi Cermo Sardjono mboten kepanggih.
  Bilih wonten, kulo nyuwun pitedah kados pundi caranipun madosi. Matur nuwun.

 4. matur nuwun mas sugiran. kulo nate ningali wayangan ki timbul wonten gelanggang remaja bulungan jakarta selatan (tahunipun kesupen), ingkang ngawontenaken keluarga besar karangmojo gunungkidul ing jakarta. lampahanipun banjaran rahwana. menapa menika rekamanipun?
  nuwun

  1. Mbok menawi sakleresipun jaringan ingkang pinuju ‘error, kula nate ngunduh saged khasil kok, monggo dipun cobi malih, menawi mboten khasil paring alamat e-mail mangkeh kula kirim. Nuwun

  1. Katur Pak Agus R.
   Kulo sampun cobi malih dl ingkang File No. 3B soho 4A mboten masalah. Monggodipun cobi maleh. kulo cobi rikolo tgl. 4 juli 2011 jam 24.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s