4 thoughts on “KHS Bagong dadi guru”

 1. pakdheeeee…….
  Nyuwun sewu agunging pangapunten…
  Kumowantun marak sowan, ing mbok bilih mboten andadosno rereseh ing kawontenan.
  Niki lho pakdhe,
  http://wayangprabu.com/2010/10/15/koleksi-radio-swara-kenanga-jogja-am774/#comments
  Dalang Ki Hadi Sugito :

  1. Aji Braja Musti (16 file)
  2. Anoman Lahir (15)
  3. Antasena Rabi (16 file)
  4. Bagong Dadi Ratu (15 file)
  5. Gatutkaca Neges (15 file)
  6. Irawan Lahir (15 file)
  7. Irawan Rabi (16 file)
  8. Janoko Catur (16 file)
  9. Kembang Teratai (16 file)
  10. Lahire Pangalasan (15 file)
  11. Ontowiryo (16 file)
  12. Petruk Gareng Kembar (16 file)
  13. Petruk Kembar (16 file)
  14. Petruk Nglamar (16 file)
  15. Prabu Bomantoro (10 file)
  16. Resi Cokro Bawono (16 file)
  17. Semar Neges (11 file)
  18. Sombo Juwing (16 file)
  Ketingalipun mboten wonten kintunan lampahan bagong dadi guru.
  Menawi mboten lepat, ing urutan kaping sekawan meniko bagong dadi ratu, lho pakdhe.
  Kaliyan malih, pasword ing milis kok njih kaserat
  Bagong Dadi Ratu, password: jogja****************
  Ing list KHS bagong dadi guru njih kedobel wonten kalih.
  Nyuwun senjoto pitulungan, wakne gondhel…
  mugi meniko (bagong dadi ratu) anamung kiriman ingkang dereng ka posting…
  (peace. pakhde, eh, opo kui mau, wakne ….. xixixixixi)
  Sungkem ugi dhumateng romo sis..

 2. Katur:
  Kangmas prabu utawi sedaya kadang sadherek sok sinten kemawon..

  Nyuwun pangapunten ingkang kathah, amargi kulo tasih kagolong newbie hehehe… Ngaten, menawi badhe donlod 4shared nyuwun kapurih nglebetaken sandi….dospundi punika kakangmas?, Sandi punapa ingkang kedah kulo lebetaken utawi dospundi marginipun supados kulo saget pikantuk sandi punika?
  Suwun.
  Nizar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s