KMS Gada Inten


Wekdal puniko giliranipun Ki Manteb Sudharsono badhe mahargya kita sedaya kanthi mundut judhul “Gada Inten”. Lakon puniko kiriman saking Mas Dedek Abadi Mawasidiri.

Lakon puniko nyariosaken malih Bambang Wisanggeni, wong edan, putra Madukara.

Monggo sami dipun mirengaken

 1. KMS –Gada Inten 01
 2. KMS –Gada Inten 02
 3. KMS –Gada Inten 03
 4. KMS –Gada Inten 04
 5. KMS –Gada Inten 05
 6. KMS –Gada Inten 06
 7. KMS –Gada Inten 07
 8. KMS –Gada Inten 08
 9. KMS –Gada Inten 09
 10. KMS –Gada Inten 10
 11. KMS –Gada Inten 11
 12. KMS –Gada Inten 12
 13. KMS –Gada Inten 13
 14. KMS –Gada Inten 14
 15. KMS –Gada Inten 15
 16. KMS –Gada Inten 16

Sugeng midangetaken

Matur nuwun

 

Update Terakhir : 02042014

http://www.4shared.com/folder/9msZ5WY-/017.html

10 thoughts on “KMS Gada Inten”

 1. matur suwun saged kangge nguri-uri kabudayan jawi, mugi Gusti Allah ingkang paring pahala, amin

 2. Kulo taken mas Prabu, gending ingkang syaire muni “murah sandang pangan seger kewarasan” niku judule nopo ? menawi tumbas wonten pundi ?
  Matur nuwun

 3. Terima kasih Mas Prabu dan Mas Dedek saya mohon izin mengunduh Gada Inten. Kami tunggu “paringan sanesipun”.

 4. MAs Prabu kulo mohon ijin ngunduh wayang purwa lakon Gada Inten Ki dalang Mantep Sudarsono. Suwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s