KMS Khasanah Budaya : Sastra Jendra Hayuningrat


Rekaman audio puniko kiriman saking Pak Dwi Darwanto Semarang, inggih puniko wedharanipun Ki Manteb Sudharsono wonten ing acaranipun Universitas Negri Semarang (UNES) dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-45 ingkang disiaraken dening RRI Semarang wonten ing acara Khasanah Budaya 15 April 2010.

Monggo dipun cermati penjelasan KMS.

Matur nuwun Pak Dwi atas sharingipun

 

Update Terakhir : 02042014

http://www.4shared.com/mp3/1UvQujdpba/satro_jendro_hayuningrat_ki_ma.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s