2 thoughts on “KTCM Setya Wening”

  1. Katur Panjenenganipun
    Mas Prabu Yth.

    Isinipun inggahan Setya Wening kok mboten runut antawis satunggal dateng satunggalipun, saha kok kurang isinipun, no 10 sami kaliyan no 6, Lsp. mbok menawi saget dipun ulang kemawon inggahanipun mas. Nyuwun pangapunten saha maturnuwun awit saking kawigatosanipun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s