16 thoughts on “KTCM Wisnu Ratu”

  1. No 8 terlewatkan Pak BAs … Nggak tahu kenapa gagal diunggah karena saya uploadnya 1 folder
   Tapi sekarang sudah saya lengkapi

   Matur nuwun

 1. Mas ndherek ngundhuh lan badhe kula waradinaken lumantar gegana giaran wayang. Nalika semanten penjenengan nate sms kula nalika giaran Radhio Samhan AM 630 Duren Sawit,supados ngundhuh wyng ing kraton penjenengan he..he..he…kula namung nuhoni dhawuh ki raka nuwun.

  1. Monggo … monggo …
   Mugi lumantar upaya panjenengan saget memberikan kontribusi kangge lestarinya wayang
   Lha wayang kan sampun dados budaya dunia … mosok awake dhewe malah ra peduli …

   matur nuwn

 2. Sembah nuwun liru nawalanipun mas Prabu. Sinaosa kula penjenengan pinasah ing ajang,nanging jiwanipun kempel nyawiji angener “Sang Hyang Edi Luhung” kang kinaot ing wyng. Kula namung jumurung tut wuri ki raka,anut kodrat ingkang mapan ing kula minangka sandiwicara/penyiar. Mugi2 tansah kinubeng ing kalacakra wilujeng niskala.

  1. Sami-sami matur nuwun
   Nyuwun dukunganipun kemawon kangge konsistensi blog puniko ingkang gadahi tujuan ingkang sederhana, nguri-uri budaya nasional, utaminipun budaya wayang
   Minimal tujuan kita sami nggih Mas Satrio,
   panjenengan berjuang melalui sarana radio, kula melalui internet

 3. Badhe ngundhuh kangge jangkeping pamulangan tumrap para dwija kok kula dereng saged kasil kados pundi Mas Prabu caranipun?

 4. no. 8 kok nyuwun syarat nggih? syaratipun email lan password fesbuk utawi twiter. bahaya mboten niku?

 5. link wisnu ratu kok risak, wboten wonten malih. mekaten ugi sanes-sanesipun kados kresna gugah ugi boten saged kabikak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s