7 thoughts on “KTCM Lakon Wahyu”

    1. Sedoyo password sampun sumadyo wonten Milis PPW, pramila kulo aturi gabung langkung rumiyin, klik kemawon Milis PPW lajeng join, mboten angel kok Mas, menawi wonten hambatan saged kintu dateng alamat e-mail kulo roni.subari@yahoo.com Mtr nuwun

  1. Estu kulo matur nuwun sanget atas pituduhipun mas Roni, kulo pun saged ngundhuh Wahyu widayat, Ning kulo kok rumaos wonten file ingkang dereng di-upload, nomor 008 (kira2 kaset nomor 5A). Kulo onten Lakon Dorawicara Ki Timbul HP, sampun MP3 128 kbps, lengkap. Menawi upload lewat pundi nggih?

  2. maturnuwun Romo,kawulo sampun saget ngundhuh Wahyu Widayat,kawulo pados lampahan meniko sampun dangu,sepindah malih maturnuwun,kulo antu-antu ingkang nomer 008 Romo.

  3. kangmas, mbok kulo diewangi. password Wahyu Widayat pun mboten saged (“Sandi yang Anda masukkan tidak berlaku. Masukkan sandi yang benar.”), padahal kulo pun ngunduh (download) dumugi “006 Wahyu Widayat Timbul HP”. (password saking milis PPW).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s