12 thoughts on “KTCM Sesaji Rajasuya”

 1. Pakdhe mas Prabu, kulo kok kerepotan anggenipun ngunduh, amargi menawi nyuwun password kedah nderek yahoo group paguyuban pecinta wayang, ananging kulo kok mboten menangi ting mriku. mbok bilih pakdhe saget maringi password wonten mriki (utawi wonten ing email kulo), mesti mboten bakal ngrepoti anggenipun sami ngunduh.
  MUGI SAGET IKHLAS ANGGENIPUN SHARING FILE WAYANG PUNIKO.
  kulo lare ndeso mboten mangertos BOSO enggris je pakdhe!!
  Matur nuwun.

  1. Nyuwun ngapunten mas menawi karaos mekaten
   Insya allah kula iklas kok mas sharing teng mriki, menawi mboten iklah nggih mboten kula sharing kemawon sedaya koleksi ingkang sampun wonten mriki lan kulo dekemi piyambak to … he he he …
   Bab wonten psw puniko nggih amargi pamanggihipun para sutresna sanesipun, nanging mboten sedaya kok mawi psw
   Menawi radi kawratan mlebet milis, mongo sampun kula lebetaken panjenengan wonten milis kantun mlebet lan mendhet kemawon ingkang dipunkersakaken
   nuwun

 2. nuwun sewu mas prabu ……….. kulo bade download kok kadang2 wonten pasword ipun lek mboten kabotan kulo pengen ngertos paswd ipun menopo matur sembah nuwun

  1. Password sampun sumadyo wonten Milis PPW, kanthi cara gabung Milis PPW, ugi saged pun priksani wonten File-fle Password 4shared

 3. Badhe nderek gabung kakangmas Prabu. Nyuwun pangapunten kula nggih awrat anggen ipun badhe nge download jalaran tansah nyuwun password. Lajeng caranipun gabung Milis PPW dospundi? Matur nuwun sanget

  (sidik praptakuncara)

  1. Mas Sidik, sak leresipun sagedt dipun klik Milis PPW ing nginggil, lajeng mangkeh joint, namung menawi kapenggalih radi ribet saged ngintunaken data-data (Asma, alamat lengkap + no. hp) dumateng roni.subari@yahoo.com mangkeh kula byantu. Nwn

 4. Sugeng pitepangan mas prabu, dalem salah setunggaling kang remen sanget marang kabudayan jawi, mliginipun wayang kulit. dalem sampun nyobi mlebet daftar milis ppw nanging kok dereng saget nggeh ? pripun caranipun, tulung dipun bantu matur suwun. Sugiyono Madyo pidalem wonten pacitan jawa timur

 5. Sugeng pitepangan mas prabu, dalem salah satunggilipun wargo Ngayogyokarto ingkang remen sanget dumateng kabudayan jawi, mliginipun wayang kulit. dalem sampun nyobi mlebet daftar milis ppw nanging kok dereng saget nggeh . . . ?
  Pripun caranipun, kulo nyuwun tulung dipun bantu matur suwun. Towi tambran pidalem wonten Bantul Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s