13 thoughts on “KTCM Kuncoro Manik”

  1. Mohon diizinkan download Kuncoro Manik (KTCM). Saya wong Yogya yang sedang berada di Tapal Batas (Tj Pinang). Terima kasih, kata sandinya kami nantikan.

  2. Bade Nderek Gabung Pak. Pengin dapat down load kuncoro manik. Saking seneng wayang anak saya, saya kasih nama Kuncoro Manik Dharma Putra. Nuwun

  3. Nuwun sewu mas… kulo bade nderek down-load “Kuncoro Manik” manawi dipun parenganken! Nuwun!

  4. Para Kadang ingkang mbetahaken koleksi saking blog wayangprabu (kalebet Lampahan Kuncoro Manik – KTCM) passwordipun awit rumiyin sampun sumadyo wonten ‘Millis PPW’ saged kapundhut kanti ‘joint, gabung dateng Milis PPW menika wujud implementasi ‘nguri-uri-memetri kabudayan’ kita nyawijekaken tekad kangge nglestantunaken, ngrembakakaken budaya khususipun wayang indonesia.
    Nuwun

  5. Sekedar info Kuncoro manik no. 013 tidak dapat didownload. Apakah filenya kosong (seperti lakon Gatotkaca Krama no 15) atau saya yang gak mudeng. Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s