14 thoughts on “KTCM Baratayudha”

 1. mas.. punya ebook Genderang Perang di padang Kurusetra?? dah lama saya cari buku itu. saya dl baca waktu SMP.

  1. DI wayangpustaka sudah lama saya unggah tapi baru sebagian ….. sisanya dari dulu males menuntaskannya … he he he ….
   Tapi sudah banyak kok yang lain di wayangpustaka …. coba tengok kesana … tahukan linknya?

 2. sugeng pitepangan dumateng kula victor hery p. Pripun menawi badhe ngundhuh karno tanding ki Dalang Bpk Timbul Hadiparayitno

 3. kulo kepengin sanget saget mirengaken sedoyo lampahan saking ki timbulhadiprayitno caranipun ngertosi sandi kangge bikak file ipun wonten 4 shared dospundi mas?

 4. Sugeng Siang Mas Prabu . Sugeng pitepangan saking kulo Mintarjo. Matur nuwun sanget web meniko isinipun kathah migunani kangge sedoyo. Derek bade ngunduh file wayang saking KTCM. Matur Nuwun.

 5. Kagem Para Pengunjung Bloq, kula ngaturaken gunging panuwun sampun kerso pinarak wonten blog menika,
  Kagem Mas Victor, Mas Mintarjo, Mas Ahmad Mustofa, menawi ngersaaken ngundhuh kantun dipun ‘klik’ Judul ingkang sampun ka blok, menawi mawi password, password ipun saged pun priksani wonten Milis PPW kanti gabung wonten Milis PPW langkung rumiyin.

  Andadosno kawuningan bilih Milis PPW pinuju ngawontenaken Registrasi Anggota Milis, mbok menawi panjenengan ESTU kagungan sedyo bade ndherek nguri-uri kabudayan jawi mirungganipun wayang, monggo kasuwun gabung wonten Milis PPW sesarengan sedherek-sedherek sanesipun kita ngempal diskusi, sharing rupi-rupi bab perkawis wayang. Monggo mbok menawi kapenggalih bade gabung kok ribet monggo kasuwun e-mail kemawon dateng kula roni.subari@yahoo.com. Mtr Nuwun

 6. Selamat siang mas, saya warga baru… salam kenal untuk mas dan rekan2 semua. saya ingin sekali mendengarkan wayang kulit dari Ki Timbul Adiprayitno yang lakonnya Karno Tanding, bagaimana cara memperolehnya mas ? Terima kasih banyak.

 7. maturnuwun sanget mas Prabu kulo minongko pengemar berat Ki Timbul Prayitno saget mirengaken malih meh sedoyo lampahan ringgit purwo saking Ki Timbul alm, mugi-mugi mas Prabu saged pikantuk koleksi malih ingkang saged dipun unduh antawisipun : banjaran sintho, ampak-ampak manduro, kolobendono leno, aswotomo gugur.., sepindah malih maturnuwun sanget mas Prabu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s