KTCM Banjaran Arjuna


Wonten ing pasugatan sakderengipun, kita sampun mirengaken kados pundi banjaran Abimanyu ingkang diandaraken dening Ki Timbul Cermo Manggolo.

Lah monggo para sutresna radio Swara Kenanga ing tlatah Ngajogjakarta lan sekitaripun, monggo kita sami-sami midangetaken lakon “Banjaran Arjuna” taksih kanti dalang Ki Timbul.

Sugeng Midangetaken

Tetep tune in wonten ing Frequensi 774

__________

Update Terakhir : 02042014

http://www.4shared.com/folder/8tuZ30T-/012.html

14 thoughts on “KTCM Banjaran Arjuna”

 1. mas admin, file Banjaran Arjuna nomer 2 kok namung 800KB nggih? menawi dipun setel namung setunggal menit. file sanesipun 14MB, kados wonten ingkang klentu, mbok cobi dipun ulang malih.
  nuwun

 2. Sae sanget nanging kulo niki radi gaptek, kangelan anggenipun badhe ngundhuh, mbok kulo diwuruki. Nuwun.

  1. Mboten angel kok sakjanipun … kantun klik linkipun … ngisi password ingkang sampun wonten … saklajengipun kantun ngunduh …
   Menawi taksih angel … mbok menawi saget nyuwun ajar langsung kaliyan ingkang ngertos…. sakniki bocah-bocah nggih pun kathah ingkang mudeng

 3. Kulo nuwun poro sederek sedoyo, mbok menawi wonten ingkang kagungan mp3 lakon banjaran kresno nuwun tulung didownlod,
  Matur nuwun

 4. Banjaran Harjuno, dipotong menjadi 20 jilid.
  SANGAT BIJAKSANA, mengingat provider di indonesia sering putus.
  Wayang ini ada yg upload s/d 480 mb, ampuuuuunn orang ini pa
  kagak ikhlas ya… heheheh. terima kasih..salam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s