KTCM : Kresna Gugah


Ini adalah koleksi dari Pak Siswanto saking Radio Swara Kenanga Jogja AM 774. Dengan dalang KI TIMBUL CERMOMANGGOLO dengan judul Kresna Gugah.

Ceritanya cukup lengkap dapat diikuti disini dan kelanjutannya disini

Matur nuwun Pak Sis atas sharingnya

 

Update Terakhir : 02042014

http://www.4shared.com/folder/_zTwAWk3/001.html

3 thoughts on “KTCM : Kresna Gugah”

  1. Mas Prabu. Ngaturi priksa bilih sedaya file mboten saged dipun unduh. Link-ipun sampun pejah. Nyuwun renaning penggalih supados file-file-ipun dipun unggah malih, lan ugi link-ipun dipun “update”. Nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s