8 thoughts on “KBAP Sayemboro Kunthi Pilih”

  1. Mas Admin, (Mas Prabu ..)
    Sajakipun file MP3 nipun ingkang nomer pungkasan error.
    Nyuwun tulung menawi saged dipun dandosi.
    Nuwun sak derengipun.

  2. mbok kula dipun paringi pirsa passwordipun badhe download sayembara kunthi pilih. matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s