11 thoughts on “KNS : Banjaran Gatotkaca”

  1. Ngaturi uninga, Mas Prabu, lampahan Banjaran Gathutkaca menika dereng rampung, file 17 mboten wonten.
    Suwun & Salam,

  2. KULONUWUN,… MAS, DIPUN TEPANGAKEN, NAMI KULO HERU SAKING PALEMBANG… BADE NDEREK!!! NYUWON TLG DI APRROVE… BADE DOWNLOAD LAKON KNS “BANJARAN GATOTKOCO” LAN SANES2IPUN.. MATUR SEMBAH NUWUN NGGIH MAS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s