8 thoughts on “KHS Werkudara Kembar 4”

 1. Mas Prabu dkk,

  Werkudara kembar 4 file No. 15 kok gak bisa saya unduh ya?
  “Link file yang Anda minta tidak berlaku,” begitu katanya.
  Mohon kawigatosan menawi longgar.
  Matur nuwun

  1. Mas Banjaransari, sewulan ingkang kapengker kula download mboten masalah kok, cobi dipun cobi malih. nuwun

 2. Mas Roni,

  Saya barusaja mencoba lagi dan masih sama komennya:
  “Link file yang Anda minta tidak berlaku.” dengan tanda
  pentung dalam segitiga kuning.

  1. Mas Banjaransari, menawi kepareng paring alamat, mangkeh kula kintunaken, utawi kula email nomer ingkang mboten saged dipun download, sambil nyrantos perbaikan. e-mail kula roni.subari@yahoo.com. Nuwun sewu kula sampun makaping-kaping download kanti ‘comment’ mekaten menika, kadosdene Lampahan Sasrawindu no. 12 ugi Seto Gugur no. 3 – 4, nate injih mekaten, kula nate nyuwun prikso dumateng ingkang sampun khasil download (Mas Supriyadi – Papua), lajeng andadosaken penasaran ing manah, wola-wali kula ambali injih tetep mboten khasil, namung sak menika sampun saged padahal file menika mboten dipun perbaiki malih kaliyan pengunggah. Kanthi pengalaman menika mila kula saged matur kadosdene ingkang kasebat ing nginggil. Njih mbok bilih panjenengan kagungan kerso enggal-enggal, langkung sae paring alamat dumateng kula. Mtr nuwun

 3. Mas Roni,
  Matur nuwun sanget. Email saya agusharyid65@yahoo.com. Tapi, apa bisa muat pake email ya. Setahu saya yahoo cuma muat 25 MB. Apa di rar dulu ya biar kurang dari 25 MB. Apa pun, matur kesuwun sanget.

  1. Kasinggihan leres Mas, namung kula kintunaken mawi ifile.it mangkeh panjenengan kantun download address ingkang kula kintunaken, dipun tenggo kemawon njih. Mtr nuwun

 4. ya mgkin arti dari kembar 4, werkudara karena manusia trdri dari nilai bijak,pamrih,sombong & amarah. bila tdk di kendalikan maka akan membahayakan tuk dri sndri & org lain yg bila bisa akn mndtgkan kebaikan utk dri sndri & org lain jg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s