KTCM : Wahyu Setyo Wacono


Kembali saya teruskan sumbangan dari Pak Wadi di Bandung, yang kali ini men-sharing koleksi dari Ki Timbul Hadiprayitna dengan lakon “Wahyu Setyo Wacono”. Silahkan diunduh disini :

 1. http://www.4shared.com/account/audio/–6uKUzL/01_WSW01.html
 2. http://www.4shared.com/account/audio/0yDtMD1v/02_WSW02-AA.html
 3. http://www.4shared.com/account/audio/hbuj19Iz/02_WSW02-BB.html
 4. http://www.4shared.com/account/audio/VnA3wA-H/03_WSW03.html
 5. http://www.4shared.com/account/audio/hU66erFn/04_WSW04.html
 6. http://www.4shared.com/account/audio/LWC1m3DV/05_WSW05.html
 7. http://www.4shared.com/account/audio/exqlvxJX/06_WSW06.html

Kami haturkan terima kasih kepada Pak Wadi atas sharing ini.

matur nuwun

 

Update Terakhir : 02042014

Link Lain :

http://www.4shared.com/folder/mEKYkTbd/082.html

2 thoughts on “KTCM : Wahyu Setyo Wacono”

 1. Mas Prabu,

  estu lampahan punika namung 7 files (= 7 kaset?)
  Wah radi ngowahi adat … padatan sak lakon punika 8 kaset.
  Maturnuwun upload-ipun.

  YS.

 2. Mas Prabu,
  Kula remen sanget lo, dene panjenengan saget andum klangenan wayang. Sampun sawatawis dangu kula punika ngupadi cariyos Wahyu Makutha Rama, sanggitanipun Ki Timbul Hadi Prayitno. Punapa panjenengan kagungan? Mbok bilih wonten renaning penggalih, mugiya kersa dipasang wonten ing mriki.
  Nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s