KNS : Rama Gandrung


Tanging jering angawe-awe kaya ngampirake tindaknyo sang satrio gung, raja putra ing Ngayodya, putra Sri Dasarata ingkang kekasih Raden Rama, yo Raden Regawa

Pranyata satria bagus tanpa cacat, cahya wening sumamburat katitik saka luhuring darajad

Lamun kadulu suwe-suwe tan prabeda kaya wujuding jimat

Akeh para manungsa-manungsa kang padha kepikat

Darbe niat supaya bisa lan sesandingan kalawan satria kang prabane kaya cahyaningrat

Denya kesah saking negari Ngayodya  dening sawargi ingkang rama pun atesan kawan welas warsa laminipun

Nedenge temanten enggal mila garwa tan purun pisah sarema anenggih raja putri ing Mantilidirja

Putrine Sri Janaka ingkang sesilih Rekyan Shinta

Wanodya sulistyo ing warna dasar pinter angedi busana ngadi sarira

Trusing driya hanguma larum ora jeneng mokal  denya anandang sungkawa nganti  jagat saisine datan kuwawa anampani sungkawane Dewi Shinta

Manuk-manuk kang padha mencok panging kayon pating caruwet ocehe

Parandene dupi mulat tindaknyo Dewi Shinta ceklakep kaya binungkem sami mandhap saking ngepang andekur

Yen manungsaa kaya sung pembage datheng rawuhe Sang Putri linangkung

Kali cilik kang padha mambeg sakala banyune kemricik ebahing toya labet denyo kepengin tumingal marang sulistyoning warni Dewi Shinta

Mina-mina alit kang mapan ana ing kono pating calunguk padha ngatonake sirahe awit denyo anginceng sarta anginjen nglirik namatake marang sulistaning Dewi Shinta

Padas turi padha ambrol

watu gedhe padha gathuk

watu cilik padha gathik

Upama wujude manungsa padha saur-sauran takon genti tinakon paran boyo wanita kuwi Konco

Benjang lakone ayo konco padha rinekso kahaywanane

Suket grinting kang wus aking karana dangu tan kejawahan

Parandene ketetesan kringeting Dewi Shinta saknalika subur semi angembruyung

Walang-walang kang padha mencok ing witing sidaguri padha mabur pating kleper angubengi lungguhane Dewi Shinta

Rama Gandrung bersama Ki Nartosabdo

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/72wItrVf/25_online.html

Jumlah File : 12 File

10 thoughts on “KNS : Rama Gandrung”

  1. Untuk mendapatkan password, silahkan joint terlebih dahulu, gabung menjadi Anggota Milis PPW, untuk gabung dapat klik Milis PPW, hal ini kami tdk bermaksud untuk membuat sulit, semata-mata agar dapat ikut berpartisipasi ‘nguri-uri kabudayan’ secara tergabung dan terarah dengan jelas. Mtr nwn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s