Rajamala


http://edisicetak.solopos.com/jajawa/keluaran.asp?id=11934

Rajamala ora bisa mati waton kena banyu

Rajamala kuwi anake pupon Resi Palasara, saka padhepokan Retawu, lan Dewi Durgandini, anake wadon Prabu Basukesti (raja negara Wirata).

Rajamala cinipta saka mala lelarane Dewi Durgandini utawa Dewi Lara Amis sing diemplok sawijining babon iwak.

Rajamala lair utawa cinipta bebarengan sedulure yakuwi Kecaka utawa Kencakarupa, Upakeca utawa Rupakeca, Setatama, Gandamana lan Dewi Ni Yutisnawati utawa Rekatawati. Rajamala uga duwe sedulur angkat, yakuwi Begawan Abiyasa (anake Resi Palasara lan Dewi Durgandini), Citragada lan Wicitrawirya (wayang sakloron iki anake Dewi Durgandini lan Sentanu, raja negara Astina).

Rajamala awatak atos atine, kendel, pengin menange dhewe lan tansah nuruti hardaning kanepson. Rajamala kondhang sekti mandraguna. Dheweke ora bakal mati angger isih kena banyu. Miturut pepesthene para dewa, mung ana limang satriya sing bisa ngalahake lan mateni Rajamala, yakuwi Resi Bisma, Adipati Karna, Resi Balarama utawa Baladewa, Duryudana lan Bima.

Ing pungkasan uripe, Rajamala nemahi pati ing sawijining paprangan, andon yuda, mungsuh Bima. Nalika kuwi Bima utawa Werkudara urip nyamar ing negara Wirata kanthi jatidhiri Balawa. Lakune Bima saengga nganti kasil mateni Rajamala kuwi kanggo males tumindake Rajamala sing wus nyecamah Salidri, yakuwi jeneng singlone Dewi Drupadi. ::Ichwan Prasetyo::

http://www.bausastra.com/main/index.php?do=view&id=121

Rajamala

Adalah tokoh wayang cerita Mahabarata, Rajamala adalah putra angkat Resi Palasara dari padepokan Retawu dengan Dewi Durgandini putri Prabu Basukesti raja negara Wirata. Ia tercipta dari mala penyakit Dewi Durgandini (Dewi Lara Amis) yang tertelan seekor ikan betina. Ia tercipta berbarengan dengan saudaranya yang lain bernama: Kecaka (Kencakarupa), Upakeca (Rupakenca), Setatama, Gandawana dan Dewi Ni Yutisnawati (Rekatawati).

Rajamala juga mempunyai tiga orang saudara angkat lainnya yaitu: Bagawan Abiyasa putra Resi Palasara dengan Dewi Durgandini, Citragada dan Wicitrawiya, keduanya putra Dewi Duragandini dengan Prabu Santanu raja negara Astina.

Rajamala berwatak keras hati, berani, ingin selalu menangnya sendiri dan selalu menurutkan kata hati. Ia sangat sakti, tidak bisa mati selama masih terkena air. Menurut ketentuan dewata, hanya ada lima orang satria yang dapat mengalahkan dan membunuh Rajamala, yaitu: Resi Bisma, Adipati Karna, Baladewa, Duryudana dan Bima.

Rajamala akhirnya tewas dalam peperangan melawan Bima yang waktu itu hidup menyamar di negara Wirata dengan nama Balawa, sebagai tindakan Rajamala yang ingin menjamah Salidri nama samaran Dewi Drupadi.

2 thoughts on “Rajamala”

 1. Terima kasih telah diunggah kisah Rajamala ini.
  Kalau tak salah ingat, kepala perahu yang dulu digunakan raja-raja Pakubuwana dinamakan Kyai Rajamala. aku pernah melihatnya di Museum Radyapustaka.

  Dan, aku ingat pula, di Solo ada penganan yang dinamakan Gandamana. Rupanya Gandamana ini saudara Rajamala.

  Salam,
  Bas

 2. Mas Ichwan Prasetyo …
  matur nuwun sampun kababar cariyos Rajamala kanthi cekak aos. Mugi-mugi piwucal ingkang sinandi ing babaring lampah Rajamala ugi saged dados tuntunaning lampah kita sapunika.

  Langkung saking punika, mugi-mugi sarana budaya adiluhung punika, kita tansah sageda memetri budaya warisaning para leluhur, kalebet basa Jawi dan budayanipun.

  Sepindhah malih matur nuwun …..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s