One thought on “KNS : Pandawa Sapta”

  1. Mas Prabu, kok rekaos sanget njih anggenipun badhe mlebet lan ndafter datheng milis PPW? Mangka kawula selak kepengin sanget ngertos lampahan Pandawa Sapta lan sapanunggalanipun. Nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s