18 thoughts on “KNS : Drupada Duta”

  1. mhon klo mo download mp3 wayang gimana ya… mosok mau download budaya sendiri aja lebih susah dari pada mp3 lagu barat

    1. Mas Danang Sulistyo, supados gampil lan manunggalaken tekad nguri-uri kabudayan kasuwun gabung Milis PPW Mas, dipun password menika mboten sedyo ngangelaken anggenipun sami badhe ngundhuh wayang, namung supados saged manunggalaken sedyo lho, menawi sampun gabung Milis PPW, kula yakin kathah sederek ingkang caos pambyantu, caranipun gabung klik Milis PPW wonten ‘banner’ nginggil lajeng ngisi menopo ingkang tercantum, monggo dipun cobi rumiyin, menawi dereng khasil saged email kula roni.subari@yahoo.com. Matur nuwun

  2. kawulo sampun daftar wonten milis ananging kok taksis pending… wah kados pundi menika, punapa kawulu dereng patut gabung nggig kang mas Prabu…

  3. kawula sampun daftar wonten milis ananging kok taksih pending… wah kados pundi menika, punapa kawula dereng patut gabung nggih kang mas Prabu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s