Paguyuban Penggemar Wayang Kulit


Paguyuban Penggemar Wayang Kulit

Melihat semakin pertambahnya penggemar wayang kulit, saya mempunyai usul agar diadakan Paguyuban Penggemar Wayang Kulit.
Gagasan ini muncul setelah saya sering berkomunikasi baik melalui telephone maupun Face book dengan rekan2 sesama pandemen ki Narto Sabdho. Ternyata banyak manfaatnya setelah kita bisa sering berhubungan satu sama lain, serasa seperti punya saudara baru yang bisa saling berbagi cerita dan pengalaman. Saya kira nanti setelah terbentuk Paguyuban nantinya akan terbentuk kelompok2 kecil sesuai dalang yang di idolakan dimana omongannya akan lebih nyambung kalau membicarakan masalah wayang kulit. Yang pasti kita bisa saling memberi informasi atau bahkan kirim mengirim lakon yang diperlukan. Hal ini saya kemukakan agar kita tidak terjebak oleh saudara2 kita yang memanfaatkan down load gratis lalu di komersilkan ( Walaupun itu mungkin tdk menjadi  masalah bagi Wayang Prabu ).
Saya mohon tanggapannya dari para sutresno ringgit cucal yang ada di sini. Selain dari usulan tersebut diatas saya menawarkan bila ada para sutresno wayang kulit khususnya yang berdomisili di Jogyakarta , kalau ngersakaken lakon2 yang di bawakan oleh ki Narto Sabdho kula aturi ngasto dvd kosong wonten gubug kula…….Gratis tanpa biaya apapun, malah yen kerso unjukan Kopi kula siapaken gratis.

Tambahan Info Tentang Paguyuban by Listantoedy

Sebetulnya ide pembentukan Paguyuban Penggemar Wayang kulit tersebut sudah sejak tahun yang lalu…ketika saya (listantoedy), mas Prabu dan mas Imam ketemu di Bandung sambil minum kopi bareng di suatu mal terkenal ditengah kota tersebut. Ide awal rencana bertemu beberapa orang…yang bener2 minat khususnya pengagum Ki narto sabdho bertemu di suatu tempat sambil menyaksikan video satu2nya peninggalan Ki Narto……tujuan berkumpul itu rencana mematangkan pembentukan Paguyuban Penggemar Ki Narto Sabdho….tapi sayang sampai saat ini belum bisa terlaksana….karena kesibukan masing2……..

Mudah2an dengan lontaran ide di atas semakin menguatkan rencana tersebut …mungkin sementara membentuk Paguyuban Pengagum Ki Narto Sabdho dulu…..nantinya mungkin akan terbentuk paguyuban2 kecil per daerah/wilayah……dan ada kemungkinan per dalang kesayangan……dengan tujuan Ikut Melestarikan Budaya Bangsa yang semakin hari semakin ditinggalkan……

Nah …untuk tujuan tersebut…kami mohon teman2 yang berminat ikut Paguyuban Penggemar Ki Narto sabdho…untuk mendaftar via Komentar di bawah ini…..seandainya ada 10 atau 15 orang aja dulu (mungkin se-jabotabek ) bisa kita kumpul dulu untuk merealisasikan maksud tersebut…..

Atas perhatiannya, kami ucapkan Matur Nuwun

52 thoughts on “Paguyuban Penggemar Wayang Kulit”

 1. Damar mancung, sampun ngantos cupet anggen kita sedaya sesambungan, mliginipun sesamining pandemen ringgit purwa kanthi dhalang Mbahne Narto.
  Blaka suta, kula tansah ngundhuh lakon-lakonipun Mbahne. Menika kangge nuruti pepenginan ingkang nalika jaman kawuri dereng keturutan. Kanggo kula hasil undhuhan menika nggih namung kangge ngleluri tinggalanipun Mbahne. Mboten wonten niat lan pepenginan kanggo komersilan.
  Mila kanthi wontenipun paguyuban, mbokbilih tekad kita sadaya ngeluri tinggalanipun Mbahne tansaya lumampah wonten margi ingkang leres. Liripun saged tansah dipun udi wonten margi leres kala wau menawi kita sadaya saged saiyeg saeka kapti, nunggal niat lan gegayuhan. Kula sanget rumojong. Kadi tembung wadhah wadana, kasokna mawon murih saged cetha pundi ingkang nyata pandemen lan ingkang mawa pamrih. Nuwun

 2. Hanya meneruskan

  Rekan-rekan

  tgl 3-4 April nanti alumni PSTK ITB (Perkumpulan Seni tari dan Karawitan jawa) akan mengadakan pentas wayang kulit disertai tari2 (live). Penabuh gamelan, penari dan dhalang semuanya anggota dan alumni PSTK ITB.
  bagi rekan-rekan yang haus akan hiburan bernuansa jawa (live) silahkan datang di ITB tgl 3-4 April 2010.

  Dilihat dari sinopsisnya bagus lho….ceritanya tentang “geger Century” bukan ..maksud saya “Gonjang Ganjing Suralaya”

 3. Mas Wadi Yth :
  Sebetulnya saya senang, tapi karena saya domisili di Jogya dengan sangat menyesal tdk bisa ningali.

 4. Ass.Wr.Wb. Kawulo tertarik dumateng mbah widjonarko perkawis ringgit purwo menopo malih panjenengan kagungan koleksi ki narto awit sakjeg jublek namung kaping 4 saget ningali ki narto wonten ing malang raya lan 1 ningali ki sasrosabdho naliko tahun 67, pentas ngesti pandowo ki narto dapuk semar, kulo remen sanget nanging sagetipun saking radio namung sabtu malam minggu, menopo kulo saget gabung panjenengan lan menawi wonten wekdal kulo bade mampir dateng panjenengan, nuwun. Wass.Wr.Wb.

 5. Wa Alaikum salam.Wr.Wb. Mbok bilih ingkang panjenengan maksud ki Sastro Sabdho, wah saget lan ngaturanken gunging panuwun bilih mas Djoko Soelarso sampun kerso gabung wonten mriku, meniko nembe gagasan kemawon mangke kula bade matur kalian mas Pranowo Budi & Mas Edy.L babagan meniko. Mangga tho kula aturi pinarak wonten gubuk kula mbok menawi kita saget langkung rumaket anggenipun pasederekan, kados makaten matur sembah nuwun. Wass.Wr.Wb.

 6. Waduh,,
  Sejatosipun kula kepingin sanget gabung dateng paguyuban menika,
  Nanging emane domisili kula tebih sanget saking Jogja,,
  Sak menika kula wonten ing Banyuwangi…

 7. Kagem Mas Gita Anantasena ingkang kinurmatan :
  Tebihing papan mboten dados menapa., ingkang baken kita saget langkung rumaket sianaosa namung medal dalemipun mas Prabu mriki. mBok bilih kula mangke bade damel daftar anggota pengunjung setia dalemipun mas Prabu mliginipun ringgit cucal, mekaten rumiyen mas Gita atur kula.

 8. kung, sugeng pitepangan.
  Kulo lare wates. Nyuwun agunging pangaksami, badhe nyuwun prikso, menawi lakon ki hadi sugito, sak sanesipun ingkang sampun ka upload wonten wayang prabu, menopo njih kagungan?
  matur nuwun, mugi andadosno dangan ing nggalih.

 9. Katur mas Joko Soelarso….wah sanget bingah kulo sak-konco saget tetepangan pengagum Ki Narto sanesipun….monggo dipun raos sekeco kemawon….lan menawi bade gabung Paguyuban….sakjatosipun Paguyuban meniko nembe wacana….lan mangke menawi diraos sampun pantes pasti kasunyatan……lan menawi saget bade dipun wontenaken pertemuan2…sinambi medangetaken wayang sesarengan utawi ningali video-nipun Ki Narto…..menawi bade mirengaken wayang…saben dinten wonten ing http://www.budayajawa.listen2myradio.com utawi http://www.javanese.listen2myradio.com tapi cuma sampai jam 11 uatwi 12.00…..lan biasanipun 1 lakon saget 2-3 hari….

 10. Matur nuwun, samun kerso mampir, Ketingalipun dereng kagungan mas Om Sidiq……..horo toyoh bingung kula ngaturi asmo panjenengan. Cobi mangke kula nyuwun priksa kalian kanca2 sanes njih, nuwun.

 11. kagem mas Prabu..usul panjenengan sae sanget..nggih kawulo badhe nderek nunut menawi rancangan panjengengan meniko dipun lanjutke..matur suwun…maju terus mas prabu

 12. Kagem om Sidiq :
  Amargi panjenengan dalemipun Wates, mangga tha kula aturi mampir wonten gubug kula kemawon. Mangke panjenengan kula aturi ngasto dvd kosong lajeng Burning piyambak…..gratis mboten ngagem embel2 he he he.

 13. Mbah Narto, manawi kepareng dalem nyuwun alamat panjenengan. Kebetulan saya juga tinggal di jogja, di jalan kaliurang. Matur nuwun

 14. Nwun sewu derek gabung njih……menawi dikeparengaken meniko kulo asli bojonegoro jawa timur,,,,,,,,,,,kalih nitip kabar bilih RADIO ISTANA 95 Fm BOJONEGORO,B-ONEtv ,SANGGAR MOYO GATI LARAS BOJONEGORO.ing th 2010 meniko ngawontenaken WAYANG VAN JAVA MATOH ROAD SHOW BOJONEGORO,sesarengan dalang bojonegoro ning lahir ing blitar KI HADI SUKOCO ,isinipun pagelaran wayang kulit ,kagabung campursari ,kethoprak humor ,lan goro goro ,sesarengan penyiar2 radio istana,kang banu,mbah bagong,srintil,kang gentho,,,,,,,,,alqamdulilah kangge ngelestarekaken budoyo jawi.milai sasi maret kolo kapengker tanggal 13 sampun kawiwitan mapan ing bale desa plesungan ,kec kapas,,,,,lan mangke tgl 17 april mentas dateng kec balen,,,,,,,ing rencana acara meniko bade kagelar saben wulan ,mangke mugio saget lumampah ing kab. bloro,tuban……..adicoro meniko ugi disiaraken radio istana sben pentas mulai jam 7 dalu,dene tayang B-onetv seminggu sakderengipun…..pramilo kulo nyuwun panyengkuyungipun poro kadang seni, SWUN

 15. Kagem mas Sidiq :
  Kegem mas Sidiq : Panjenengan dalemipun pundi?. Mbok bilih pidalem wonten Jogja, mangga tha pinarak kemawon kula aturi Burning piyambak gratis. Mbok bilih panjenengan celak kalian mas Guntur ( Semarang ) ugi saget download gratis, panjenengan kantun ngasto Flashdisk kemawon.
  Ngaturi priksa ugi kula kalian mas Guntur( Semarang ) namung gadah ingkang pun lampahaken ki Narto Sabdho Lho.
  Ngantos sakmenika WP dereng gadah krentek bisnis babagan cd ringgit cucal, nuwun.

 16. Matur nuwun mbah Narko, alamatipun sampun kepanggih. Mbenjang-mbenjang dalem sowan mriko, pengen ngangsu kawruh babagan wayang. Sejak kecil saya suka wayang kulit tapi hanya sebatas “penikmat permukaan” saja.

 17. katur dumateng mas listantoedy….nderek bingah menawi wonten krenteg kangge ngempalaken sederek2 ingkang remen kaliyan dalang Ki Nartosabdho kulo estu sarujuk ugi. amargi kangge pengenget menawi bangsa Indonesia nateh gadah dalang ingkang sanget mumpuni lan ngantos sakmeniko koq dereng wonten gih kados penjenenganipun bpk narto. mugi kulo saged dados anggota pakempalan penggemar narto sabdho lan kados pundi caranipun. Meniko no hp kawulo 08111997487 maturnuwun.

 18. Yth. Mbah Narko,
  Ide dan gagasannya bagus sekali, tidak sekedar hiburan atau tombo kangen. Saya sangat setuju dengan ide mbah Narko, hanya saja masalahnya saya sekarang ini tidak bisa secara aktif mendukung ide mbah Narko karena sekarang saya ada di luar Jawa.
  Jika dirasakan tentang Ki Narto Sabdho, sebenarnya beliau ini sudah memberikan sangat banyak kepada kita melalui karya-karya beliau. Coba bayangkan, pada jamannya Ki Narto Sabdho sudah banyak sekali melakukan rekaman yang masih bisa kita nikmati sampai hari hari ini. Sepertinya, semua lakon wayang kulit yang disampaikan oleh Ki Narto, bagus sekali, tidak monoton ! Saya contohkan,jika tidak salah, dalam lakon Kumbokarno Gugur, Ki Narto hanya menampilkan adegan perang sebanyak 2 kali ! Hal ini luar biasa, karena selain adegan perang itu sendiri, Ki Narto bisa memberikan -selain perang- sesuatu yang bisa kita nikmati dan renungkan tanpa membuat kita bosan sampai tancep kayon.
  Oh ya, nampaknya mbah Narko ini juga seseorang yang tidak sekedar tahu dan senang wayang. Pastinya mbah Narko ini orang yang bisa dijadikan tempat belajar dan bertanya, terutama tentang wayang ! Semoga lain waktu saya bisa sowan ke mbah Narko.
  Nuwun !
  ———————-
  Mas Nofal, kalau mau dengar siaran wayang Ki Nartosabdho secara online buka aja http://www.budayajawa.listen2myradio.com atau http://www.radiojawa.com/page/2/
  setiap hari mulai jam 20.00 di Kendari menyiarkan serial mahabarata..sudah menjelang lakon Kresna Duto.

  Edy Listanto

 19. Matur nuwun mas Koento lan mas Noval….atas kesediaannya untuk bergabung dalam rencana pertemuan tersebut…..Sebetulnya masih ada 40 lakon ato lebih yang belum tergali dan sudah tahu tempatnya…tapi untuk itu perlu dana banyak….beberapa bulan yang lalu telah terkumpul uang …lumayan….dah sudah ada 10 lakon lebih diperoleh dan dalam proses convert ke MP3….terima kasih mas Noval dan yang lain2 yang telah memberikan bantuan dana……DAN SEANDAINYA MASIH ADA YANG BERMINAT MENYUMBANGKAN SEDIKIT REJEKINYA untuk itu kami mewakili grup Wayangprabu sangat berterima kasih sekali….

 20. matur nuwun jg mas edy atas tanggapannya kalo saya berminat menyumbangkan sedikit rejeki melalui bank apa? atau bagaimana? maturnuwun

  —————————–
  WAH MATUR NUWUN SANGET MAS KOENTO….KULO ATURU TRANSFER DUMATENG REKENINGIPUN SANG PEMBURU (MAS IMAM) DENGAN REKENING:
  an. Imam Bashori
  No. Rek 0025-01-037750-50-5
  BRI Cab. Garut

 21. Tambahan tanggapan untuk mas Nofal di Kendari :
  Salah besar kalau mas Nofal menganggap saya adalah sosok tempat bertanya masalah pewayangan. Justru saya mengusulkan kepada team Wayang Prabu agar membentuk Paguyuban karena saya ini masih kotong mlompong alias tidak ada isinya apa2. Saya hanya sekedar manusia yang mencintai wayang kulit khususnya lakon2 yang dibawakan oleh ki Narto Sabdho. Saya berharap bila nanti sudah terbentuk, kita dapat saling isi mengisi mengenai dunia Pewayangan. Seperti sekarang ini saja walaupun belum terbentuk Paguyuban ternyata sdh terjadi dialog yang menyenangkan…..malah dengan tdk kami duga sebelumnya ternyata datang para dermawan yang telah sudi menyisihkan rejekinya untuk usaha memburu harta warisan yang tak ternilai dari ki Narto Sabdho. bagaikan tumbu oleh tutup dimana ada sosok manusia yang relatif masih muda usia tetapi mempunyai semangat untuk memburu harta karun tersebut. Saya pribadi merasa trenyuh dan membayangkan apa jadinya walaupun kita punya duwit banyak tapi tidak ada yang punya kegigihan seperti dhimas Imam Bashori.
  Mudah2an dalam waktu tidak terlalu lama kita ketambahan sosok manusia yang mempunyai wawasan yang lebih luas dibanding saya. Demikian mas Nofal tambahan dari saya, semoga berkenan dihati………kami tunggu kedatangan panjenengan di gubug saya…..

 22. assalamu alaikum.
  dengan segala kerendahan hati saya setuju banget dengan usulan mbah narko.
  memang,kita harus memulainya dari jumlah yang kecil dulu.tapi saya yakin suatu saat akan menjadi sebuah paguyuban yang besar.mengingat tidak sedikit penggemar dan pengagum mbah narto.
  tidak hanya di jawa atau di indonesia saja tapi sudah sampai ke berbagai penjuru dunia.
  di tempat saya mencari nafkah banyak teman dari sumatara,kalimantan dan sulawesi yang notabene masih keturunan jawa dan masih memegang kuat tradisi’kejawen’. ternyata mereka juga masih kenal atau yang sebenarnya ingin mendalami warisan nenek moyang mereka dari jawa,wayang kulit salah satunya.
  secara tidak resmi kami sudah ada perkumpulan kecil ‘penggemar wayang kulit’.
  mudah-mudahan ini menjadi benih,seandainya kami-kami kembali pulang ke tanah air.
  dari mana kami mengambil bahan??
  saya mengambil atau ngunduh dari ‘kang prabu,mas eddy,mbak galuh,mas kandar,dan dari sumber yang lain.
  mohon ma,af karena tanpa izin dari beliau-beliau.
  wassalam.

 23. Kagem mbah Narko.

  Nderek tepang mbah Narko..kulo koento keparenga kulo saged sowan wonten dalem penjenengan…kepareng nyuwun alamatipun. nuwun

 24. saya sungguh sarujuk dengan gagasan pendirian paguyuban tersebut. Walaupun pemahaman saya tentang wayang belum seberapa tapi saya melihat ajaran-2 dan filosofinya masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Pak Narko (ternyata njenengan terlalu muda untuk saya panggil mbah), kapan pandemen Ki Nartosabdho yang di Jogja kumpul2?

 25. Nderek nepangaken, kulo nderek ngeyup wonten Jl. Kaliurang km 5, yogyakarta.
  Kulo sarujuk sanget menawi para pandemen ki Nartosabdho saget kempal2 sesarengan. Syukur bage menawi salah setunggaling acaranipun ngoceki salah setunggaling tokoh utawi lelampahan. Amargi menawi lare2 ingkang sak pantaran kulo ampun malih ingkang sak adik kulo sampun awis sanget ingkang mangertosi.
  Matur nuwun sanget.
  Salam ………………
  ________________________________
  Matur nuwun mas Sulis sampun kerso pinarak wonten mriki. Menika ugi sampun wonten sutresno ingkang celak dalem panjenengan ( mas Heru Achwan ) ingkang pidalem wonten endanging pasar Colombo jalan Kaliurang. Piyambakipun pak dokter nanging ugi remen kalian ringgit cucal, wis mesti gayenge dokter karo insinyur pertanian ngrembuk wayang..ha ha ha. Ngaten rumiyen atur kula.

  nuwun.

 26. Salam hormat saya untuk Bapa’ wijanarko
  Saya menghargai sekali gagasan ini Bapa’, tapi apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan ini semua……….??? tentunya dg segala keterbatasan saya, karena sebenarnya saya hanyalah salah satu dari warga negara Indonesia yg untuk saat ini hanya bisa mengagumi dan mencintai Negara saya tampa bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti untuk Indonesia sendiri. mohon petunjuknya bapa’…………………………………..

 27. Salam…

  Terimaksih banyak saya ucapkan atas kreasi dan cintanya terhadap wayang kulit…saya salah satu penggemar wayang kulit….dan sangat terimakasih dapat menikmati hasilnya dengan dowlod gratis….saya sangat senang karena bisa mengigatkan masa kecil saya dulu yg hiburan satu2nya hanya lihat wayang ataupun dengerin wayang lewat radio….sekarang saya tinggal dibekasi…dan sangat senang bila bisa bergabung dengan paguyuban penggemar wayang kususnya ki Narto sabdo…Saya ada sedikit rejeki mau sharing biar tambah kokoh web ini…makasih kontak kulo 08119912654

 28. Kepada mBak Irine Binawa Yth :
  Sering2 mengunjungi dan memberi coment di Blok kami sdh merupakan bentuk partisipasi yang tak ternilai bagi kami.
  Kalau tadi mbak Irine melihat ada kawan2 yang telah menyumbangkan sebagian kecil saja dari kelebihan rezekinya untuk memburu harta warisan yang telah langka ” Sang Maestro ki Dalang Nartho Sabdho ” yang masih ada di daerah Jawa Timur, dan mbak Irine ikut juga berpartisipasi, kami mewakili Tim Wayang Prabu sangat berterimakasih sekali. Ini salah satu Paguyuban non profid yang semata mata2 untuk sosial ( Nanti bila sdh di Upload semua warga Indonesia bahkan LN bisa download secara gratis ). Untuk itu andai kata mbak Irine dan suami ingin berpartisipasi silahkan coment di Blok Wayang Prabu. Untuk sementara demikian yang bisa saya haturkan. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf bila jawaban ini kurang nyaman bagi mbak Irine sekeluarga dan saya berharap agar tdk menjauhkan persaudaraan kita…..

 29. WAH MATUR NUWUN SANGET MAS Dunung Nugroho….KULO ATURI TRANSFER DUMATENG REKENINGIPUN SANG PEMBURU (MAS IMAM) DENGAN REKENING:
  an. Imam Bashori
  No. Rek 0025-01-037750-50-5
  BRI Cab. Garut

 30. Menawi kula usul jangan hanya penggemar Nartosabdho kemawon, nanging penggemar Hadi Sugito, utawi wayang gagrag Banyumasan ingkang klasik (Sugito Purbotjarito utawi Ki Gino).
  Dados paguyuban penggemar wayang kulit, tapi wonten sub paguyuban 1, Nartosabdho 2. Hadisugito 3. Banyumasan lan dlsbgnya.
  Tapi sebelumnya nuwun sewu basa jawi kula rada pas-pasan..
  Tapi saya memperkenalkan diri dulu Saya Yuli Purwanto asli gombong,
  Hebat ini mas Prabu komplit plit koleksi wayangipun saking gagrag banyumasan, yogya, solo dan selain yang 3 di atas.
  Matur suwun sekali Mas Prabu, aku dadi bisa wayang sambil kerja di kantor.
  Smg gusti Allah membalas semua amal panjenengan dgn yang lebih baik..
  salam wayang

 31. Cocok mas…sebetulnya Paguyuban ini untuk menstimulasi temen2 penggemar wayang kulit….ingkang sami dados penggemar pak Gito …monggo, pak Timbul…mnggo…pak Gino…monggo. Paguyuban Pengagum Ki Narto meniko ugi dereng kebentuk…nembe wacana….tujuan ipun melestarikan karya2 swargi…ingkang wonten ratusan…tersebar dimana2 dan kayaknya kebanyakan malah di Jawa Timur…

 32. Kulo ingkang wonten bontang kalimantan timur sampun ngantos kesupen di catet dadi anggota paguyuban nggih…….

 33. Dengan dibentuknya Paguyuban Penggemar wayang ini tepat sekali saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para mas-mas penggagas tujuan ini, kalau generasi sekarang yang masih mengerti budaya wayang kulit tidak berupaya melestarikan, saya yakin generasi setelah kita yang tidak mengerti budaya wayang kulit ini akan semakin tidak mengenal, yang akhirnya budaya yang adi luhung ini akan punah. Demikian saya dari Bontang Kalimantan Timur akan sangat mendukung gagasan ini.

  1. Matur nuwun mas sinten_nikki, mugi2 kita pun paringi kiyat kemawon. Kula njih rumaos cingak utawi gumun kok wonten piyayi saking Kal-Tim maringi dukungan ingkang ageng tumraping kula…..sepindah malih matur nuwun.

 34. Nuwun sewu kula lare saking Balikpapan (Kal-Tim) ngaturaken genging panuwun engkang tanpo upami, dumateng Mbah Narko, engkang sampun mujudtaken pengangen-angening manah sinarengan kemajenganipun jaman (internet technology) mawi (blogger) menika, pinangka sarana kangge ngraketaken pasrawungan kagem para sutrena ringgit cucal, mekaten ugi kula ugi sanget anggen kula remen kalian budaya jawi utamenipun ringgit cucal, engkang nyata mboten namung totontan nanging kaporo tuntunan tumraping agesang, langkung-langkung menawi samukawis engkang sampun nate kawedaraken dening panjenenganipun Bpk Nartosabdho ingkang sampun sawargi, pancenipun kula dereng nate ningali piyambak pagelaranipun, nanging menawi kula pirengaken saking audio, wiwit saking, antawecana, greget saut, gending, suluk, banyolan lan sak panunggalanipun cara tembung sak mangke nyata (top of the best), dados sepindah malih kula atur panuwun ingkang tanpa upami kagem Mbak Narko, ingkang nyata sampun saget damel pangraketing para sutresna ringgit cucal, lumantar blogger menika.
  Sanget anggen kula ngrumaosi lare saking Kalimantan, lahir ugi wonten Kalimantan tur babar pindah dereng nate tampi pasinaon basa jawi, dene anggen wantun matur menika namung pawitan kula wantun-wantunaken.
  Dados menawi wonten kekiranganipun atur kula, utawi ingkang mboten damel renaming penggalih, sanget anggen kula nyuwun samudra pangaksami ingkang agung.
  Sugeng pitepangan kalian sadoyo sederek-sederek sutrena budaya jawi.
  Nuwun.

 35. Kagem mas Winarno wonten ing Balikpapan (Kal-Tim) :
  Kula sak kanca ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami, dene panjenengan sampun kerso pinarak. Ngaturi priksa bilih kula wonten ing mriki namung adedapur nyantrik dateng Mas Prabu, temtunipun pangalembono langkung prayogi dipun aturaken kagem mas Prabu ingkang sampun babat babat alas ngawujudaken blok menika kagem ngremenaken para sutresno ringgit cucal.
  Ngengingi lampahan2 ingkang dipun astani dening ki Narto Sabdho( swargi ) kita sedanten sampun sak trep menawi ngaturaken gunging panuwun dateng mas Imam Bashori ugi para sutresno ingkang sampun kerso maringi koleksi ringgit cucalipun.
  Gegandengan saking perkawis koleksi ki Dalang Narto Sabdho, mbok bilih mas Winarno dangan ing penggalih kula aturi pinarak wonten babagan DONASI uger koleksi2 ringgit cucal ingkang pun lampahaken ki Narto Sabdho saget langkung katah malih. Mbok bilih panjenengan sampun kerso pinarak, kula suwun panjenengan ngaturi alamat ugi nomer telephon uger kita saget ngintuni cd ringgit cucal wonten ing ndalem panjenengan.
  Kados semanten rumiyen atur kula, mbok bilih wonten klentuning atur kula nyuwun pangapunten.
  Nuwun.

 36. Salam.
  Saya juga pengaggum ki narto.
  Sy usul ,mohon nantinya di usahakan oleh paguyuban untuk berburu rekaman pentas ki Narto di TVRI, seingat saya dulu ki Narto pernah di undang TVRI entah jakarta, yogya, ataupun surabaya. suwun

 37. sebenarnya saya sangat suka sekali cerita2 wayang kulit, sebab dari cerita tsb banyak hikmah yang saya peroleh tentang hakekat kehidupan. tapi didaerah saya Pasuruan sangat jarang orang yang suka wayang. sehingga saya tidak punya teman untuk bertukar pikiran tentang wayang. dan saya juga sulit mendapatkan cerita dan lakon2 wayang didaerah saya. untuk itu saya butuh orang yang bisa membantu saya untuk bisa berbagi kaset / cd / file wayang gratis. matur nuwun .

  1. Silahkan dicari disini … cukup banyak koleksi wayang dari berbagai dalang dan juga tulisan dan cerita tentang wayang
   makasih

  1. Silahkan bergabung sama penggemar2 beliau untuk sharing apapun
   Juga dengan dalang2 lain yang tak kalah banyak penggemarnya
   nuwun

 38. Jian rame tenan, muyeg pol. Aku njur ngudharasa, ndah senenge upama kelakon ketemu mas2 pak2 mbah2 sutresna wayang purwa. Oooo… kiraku ora mungkin sinambi mirengake audio wayang. Ora isa konsentrasi. Salam kagem mbah Narko, mas Prabu, pak Edy, mas Imam, pak maspatik, lan kabeh sutresna wayang. Mugi rahayu ingkang pinanggih.

 39. Assalamualaikum,,,
  Tgl 30 Sept 2011 yg akan datang akan kami adakan pagelaran wayang kulit satu malam suntuk, dlm rangka Ultah ke 95 PPKS bertempat di Hall Balai Karyawan PPKS Unit Marihat Pematang Siantar.
  Dalang Lokal Ki Joko Santoso dari Serbalawan Kab. Simalungun, Juara 1 Pedalangan Sumatera Utara. Mengambil Lakon “Semar Mbangun Kahyangan,
  Matur Nuwun, sekian sebagai informasi
  Wass

 40. dapatkan 1 pack wayang kulit triologi dalam rangka ruwat negari
  semar tigas kuncung
  semar mbangun kahyangan
  semar dadi ratu
  19 disc gratis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s