12 thoughts on “KNS : Resi Manumanasa”

  1. Sembah nuwun sumbangsihipun mas kagem cagak tuak supados datan dhoyong kepraboning budaya jawi. Menika ndherek ngundhuh lo mas,nuwun.

  2. katur dumateng Bapa Prabu. matur nuwun sanget file-ile wayangipun. kawula nunut nderek ngunduh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s