Ki Narto Sabdho: Suluhan Gatutkaca Gugur


Lakon ini merupakan sumbangan dari mas Mustafa (Citayam-Depok) berupa file2 MP3, yang selanjutnya saya posting di blog ini untuk dapat dinikmati sutresna wayang kulit khususnya wayang kulit yang dibawakan oleh sang Maestro Ki Narto Sabdho.

Gatotkaca_(wayang)

Untuk dapat menikmati lakon ini silahkan:

Di klik ing mriki utawi ing mriki ugi

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/-1tTXDcn/15_online.html

Jumlah File : 16 File

9 thoughts on “Ki Narto Sabdho: Suluhan Gatutkaca Gugur”

  1. Thank you mas, lakon ini sudah saya tunggu2. Ini adalah lakon yang pertama kali saya dengar (waktu masih kecil) dari kaset. Kasetnya sendiri sudah hilang entah ke mana.

  2. Mas ingkang 4b lan 5a boten saget dipun undhuh ugi ingkang 8b kok boten wonten? Nyuwun katerangan lan supados boten pincang dipun jangkepi,nuwun.

Leave a Reply to lamaran kerja Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s