13 thoughts on “Ki Nartosabdho : Banjaran Dorna”

 1. Nggak kleru paste gambar illustrasine to Dhimas, iku rak Yamadipati dudu Druna.

  ____
  Nggih kulo ingkang klentu Pak … mboten setiti lan ngati-ati
  sampun kulo gantos
  Matur nuwun koreksinipun

 2. sugeng ndalu mas Prabu.
  Tepangaken, kulo Masjontro, penikmat wayang; asring sowan
  dhateng situs panjenengan. Rumiyin kulo mboten ‘kesulitan’ ngundhuh wayang audio, sak meniko kok susah sanget to mas ? Waktu tunggu lami (langkung 3 menit), sing ke-undhuh namung file firefox. File audio mboten saget dipun undhuh.
  Mbok dipun permudah mas kados rumiyin.

  1. Menika sanes kula ingkang damel kados mekaten Pak … sampun saking sistem ing 4shared.com … biasa pak itung-itungan bisnis …
   Dados menawi ingkang free nggih kedah ingkang sabar ngantosi …
   Kula mawon menawi DL ing 4shared nggih kados mekaten kok Pak
   Demikian
   Matur nuwun

 3. Matur nuwun sampun down load. Inilah sosok guru dengan ilmu sangat komplit untuk diajarkan kepada para murid.

 4. “Link file yang Anda minta tidak berlaku”, niku sabdhaning Panembahan 4shared, kangmas hehehehe pripun nggih?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s