Ki Hadi Sugito : Durgo Ruwat


Berikut adalah pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Hadi Sugito dengan mengambil lakon “Durgo Ruwat”. Lakon ini disimpan dalam 6 keping VCD dengan durasi masing-masing sekitar 1 jam lebih, 70 menitan. durgo ruwat Saya rip dengan format standart 128 KBps/44 KH dan menghasilkan file dengan ukuran cukup besar. Maaf bagi yang koneksi internetnya agak lambat :) Silahkan nikmati audio pagelarannya disini Bagi yang ingin menyaksikan videonya, silahkan dapat dilihat di you tube, maaf baru 1 VCD saya upload, sisanya menyusul.

12 thoughts on “Ki Hadi Sugito : Durgo Ruwat”

 1. terima kasih mas prabu, atas koleksi tambahan audio wayang nya KI HADI SUGITO..

  Kalau ada yang lain nya.. selalu setia di tunggu lho…

  oh yach.. petruk takon bapa kalau bisa di upload juga…
  atau gatotkaca kembar

  terima kasih sekali lagi..
  salam sukses perwayangan.

  ___
  Nggih insya allah menawi wonten pasti di sharing
  matur nuwun

 2. Kulonguwun

  Menawi mboten klentu, DURGA RUWAT nomer 4 lan nomer 6 kok sami, nggih ?
  cobi dicek, utawi kulo ingkang klentu ?

  Nuwun
  ___
  Ooo nggih kulo ingkang lepat
  CD nomor 6 ingkang salah (sami kaliyan no 4)
  kleru le ngopi je
  nyuwun sewu nggih
  mangke di rip trus di unggah malih
  matur nuwun nggih koreksinipun

 3. mturnwun sakderengipun,nanging ingkang seri pungkasan kok mboten wonten kulo nywun dpun jangkepi.kersane komplit.

  ___
  Nggih sampun kulo unggah malih amargi ingkang lami salah, nanging sampun kulo gantos
  matur nuwun

 4. swun mas pun komplit sakmangke..yen saget kulo nyuwun dalang entus,ki mantep,lsp.ananging kedah pun vcd awit yen casset meniko kualitas audionipun kirang sae. swun

  ____
  Nggih matur nuwun
  Nanging ampun keseso nggih … lha wong kudu nggoleki lan tumbas je cd-cd puniko :)

 5. Kulonguwun

  Video Durgo ruwat-ipun kok dereng dilengkapi nggih ?

  nyuwun dilengkapi nggih.

  matur nuwun sanget

  ___
  Dhereng mirsani malih nggih …
  sampun lengkap minggu wingi
  monggo

 6. Kulanuwun,
  Badhe nyuwun pirsa, wonten pundi menawi badhe tumbas VCD Ringgit Purwa ingkang katindakaken dening swargi Ki Hadi Sugito.
  Maturnuwun menawi wonten ingkang kersa paring pirsa .

  Nuwun

  ___
  Menawi wonten ing Yogya, Solo dan sekitarnya kadosipun taksig kathah toko kaset/CD ingkang sadean
  cobi kemawon, kulo angsal cd wonten ing klaten
  matur nuwun

 7. Nuwun sewu Mas Prabu, kulo pun nyobi 2 minggu berturut-turut download tapi tidak pernah penuh, paling banter separo (30 M), kabotan. Menawi wonten wekdal mbok dicilikke ben sing internete kecil iso ngrasake, maturnuwun !

  ____
  Nggih …. insya allah
  mangke kulo turunkan bitratenya
  matur nuwun

 8. Nuwun Mas Prabu

  Kula tangganipun swargi Ki Hadi Sugito, lan wiwit alit sampun nonton ringgitanipun Ki Sugito. Kula ngunduh Durga Ruwat, mugi-mugi sampun pun leresaken.

  Sepindah malih matur nuwun.
  Amnan kasandimedjo, asli Kedundang, Temon, West Prog, Yk

 9. Kulo niki tiang jawi kang laher ing tlatah mbatak (Pem.Siantar SUmatera Utara)
  Seneng lan bangga tasih katah kang remen lan mempeng ngletariaken Wayang Purwo,…
  Mugi-mugi sageto Joyo Kawijayan sak laminyo,….
  Matur Nuwun,… Horas…Horas ma hita sasudena…….!!!!

 10. Mas Prabu, utawi para sederek sanesipun, menawi taksih gadah koleksi Ki Hadi Sugito ingkang versi kaset (tahun 1996 mengandap), mbok dipun inggahaken sedaya :) amargi ingkang versi kaset kaliyan ingkang versi vcd menawi mboten lepat sampun radi benten gayanipun lho.. kula piyambak langkung remen Ki Hadi Sugito versi lawas :)
  Matur nuwun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s