5 thoughts on “Ki Nartosabdho : Parikesit Grogol”

 1. Kulo pandemen ringgit purwo klasik ngaturaken matur nuwun sanget dipun keparengaken “ngopy” wayang purwo klasik meniko. Nanging ingkang ongko 6A & 6B kok mboten wonten to Mas.
  Sak sasampunipun 5B kok langsung 7A.

  ____
  Injih … saking mbak galuhipun dereng lengkap, kaset nomor 6 dereng wonten ..
  piye mbak galuh … iki ditagih lho karo mas slamet :)

 2. Nuwun sewu mas Prabu, sami kaliyan ingkang dipun tangletaken mas Slamet, kados pundi ingkang no 6A & 6B sampun kepanggih menapa dereng?
  Mbak Galuh, kados pundi mbak?
  Matur sembah nuwun.

 3. Mbak Galuh nyuwun lodang ing panggalih kerso’o paring lengkap File Parikesit Grogol, leres saestu paring piwales ingkang sae saking Pengeran.

 4. Matur nuwun, kula sampun ngundhuh audio Ki Narto Sabdo, kanthi lampahan Parikesit Grogol….. inggih namug emanipun nomer 6a lan 6b dereng wonten….. langkung prayog menawi enggal pepak. nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s