Ki Nartosabdho : Babad Wanamarta


Satu lagi koleksi dari mbah Nartosabdho adalah lakon “Babad Wanamarta”. Kali ini yang menyumbang adalah Mas Jatmiko. Matur nuwun mas sumbangannya untuk para pecinta wayang.

Sebenarnya dalam blog ini sudah ada cerita yang sama yaitu dibawakan oleh Ki Manteb Sudharsono dan oleh Ki Sugino Siswocarito berjudul “Babad alas Mertani“. Namun tentunya masing-masing dalang akan berbeda cita rasa dalam membawakan lakon yang sama.

Ringkasan ceritanya dan beberapa gambar dapat diikuti sekilas di sini.

Wanamarta-2

Wanamarta-1

Audio filenya dapat diunduh disini.

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/qs0Qvfbg/41_online.html

Jumlah File : 16 File

 

 

Ki Nartosabdho : Semar Kuning


Masih dengan Ki Nartosabdho, berikut menampilkan lakon “Semar Kuning”

semar

Sumber pertama kali dari Mbak Galuh kemudian diperbaiki audionya oleh Mas Edy Listanto

Audio filenya dapat diunduh disini

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/ns8akawZ/116.html

Jumlah File : 16 File

 

Jumlah File : 16 File

http://www.4shared.com/folder/krbey12g/117.html

 

 

Ki Hadi Sugito : Bogadenta Gugur


Lakon Bogadenta Gugur ini adalah bagian ketiga dari babak peperangan Baratayuda versi pewayangan Jawa, yaitu :

bogadenta_solo

 • Babak 1: Seta Gugur
 • Babak 2: Tawur (Bisma Gugur)
 • Babak 3: Paluhan (Bogadenta Gugur)
 • Babak 4: Ranjapan (Abimanyu Gugur)
 • Babak 5: Timpalan (Burisrawa Gugur atau Dursasana Gugur)
 • Babak 6: Suluhan (Gatotkaca Gugur)
 • Babak 7: Karna Tanding
 • Babak 8: Rubuhan (Duryudana Gugur)
 • Babak 9: Lahirnya Parikesit

Sumber : Wikipedia

Lakon “Bogadenta Gugur” ini saya ambil dari MP-nya maspei

Audio Filenya dapat diambil disini

Ki Nartosabdho : Pandawa Boyong


Audio pagelaran wayang ini adalah koleksi dari mBak Galuh. Namun karena mutu suara masih mono, maka saya edit ulang sekalian saya tingkatkan bitratenya menjadi 128 KB/44 KH.

Pandawa

Matur nuwun mbak.

Audio File dapat diambil disini

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/_g149Waa/135.html

Jumlah File : 16 File

 

http://www.4shared.com/folder/zJfTukXv/104.html

Jumlah File : 14 File

 

Ki Nartosabdho – Goro-Goro


Sebenarnya saya sudah menemukan koleksi ini cukup lama di lamannya Mas bhbhbh.

Ki-Nartosabdho-Gara-Gara-0

Ki-Nartosabdho-Gara-Gara-1

File displit sesuai dengan judul di bawah ini :

 1. Gara-Gara
 2. Dialog Punakawan
 3. Sinom Semarangan Laras Slendro Barang Miring
 4. Dialog Punakawan
 5. Sapa Ngira Sl.9
 6. Dialog Punakawan
 7. Lumbung Desa Sl.9
 8. Dialog Punakawan
 9. Praon Pl.6
 10. Mari Kangen Pl.6
 11. Lurah Semar Badranaja
 12. Sekar Putjung
 13. Dialog Punakawan
 14. Ngunda Lajangan Pl.6
 15. Dialog Punakawan
 16. Djula-Djuli Sunba Sl.9
 17. Dialog Punakawan
 18. Saputanganmu Pl.br.
 19. Dialog Punakawan
 20. Tjaping Pl.br.

Sayang suaranya agak kemresek, namun masih lumayan untuk dinikmati.

Audio Filenya dapat dilihat disini

Terima kasih kepada Mas Bhbhbh

Matur nuwun

 

Update terakhir new upload : 29032014

http://www.4shared.com/folder/B_uhwyx2/126.html

Jumlah File : 2 File