Ki Enthus Susmono : Sugriwo Subali


Berikut adalah sebuah lakon yang dibawakan oleh dalang “edan” Ki Enthus Susmono mengambil cerita “Sugriwo Subali” yang saya peroleh dari skartosoma.

enthus-susmono-sugriwo-subali

Menceritakan tentang kisah ramayana, kisah resi Gotama dan anak-anaknya Anjani, Subali, Sugriwa. Khas Enthus, kisah dibawakan dengan selingan yang ngedan :)

File-file audionya dalat diunduh disini

17 thoughts on “Ki Enthus Susmono : Sugriwo Subali”

 1. nuwun sewu ,sugriwo subali kulo unduh kok kapunggel namung dugi goro goro,lajeng pamungkasipun pripun mas?

 2. walah ….. CD sing nomer 5 menjang menopo dipun grujugne ngriki….. selak kudu ngundhuh aku

 3. walah …. sih tetep mrongos aku….. selak pingin ngerti tutuge jare…. jebul cd sing no 5 sing durung ono….. oh …….

 4. anu,sakniki,tiang jawi,sami supe kAlian buduya nipun,,,bahkan,sakniki katah lare-lare ingkang mboten saget boso kalian tiang sepuh.nopo maleh,wonten ing saben2 sekolah,lare2 dipun wajib aken saget boso inggris.

  ___
  Nggih kados pundi malih .. lha wong ekspansi media dan lingkungan begitu luar biasa mempengaruhi perilaku lan watak kito sadaya terutama anak-anak
  lha wong nek bapake leyeh-leyeh ngrungokake klenengan, nopo keroncong atau wayangan … di protes nek ra gaul lan jadoel kok :)
  sakmeniko kantun kita kemawon ingkang minimal menanamkan cinta kepada budaya kita sendiri
  nanging ya sekali lagi serbuan media baik tulisan, audio, visual begitu luar biasa …

 5. wah jan tenan mas…… nopo malih dateng sekolah sampun mboten wonten pelajaran PKK, budi pekerti, unggah-ungguh, boso jowo wis ra ono sing iso ngajarke,,,, budaya dasar wis ilang … amoh tenan.
  endi biso nggedekke jiwo kabangsan, wong kecamatan neng daerahe dewe wae wis ora weruh…. dijajah mungsuh karuan leh ngadepi, ning nek dijajah budayane…… wis moncrot tenan…. mabuk kabeh

 6. pripun seri pungkasanipun ….kok dereng wonten ,waduh paribasan maem sereten ra ono banyu,la piye pungkasane gak ono.

 7. Ki Emthus memang dalang yang lain daripada yang lain, beliau termasuk dalang yang cukup komplit menguasai berbagai persyaratan dalam menjadi seorang dalam. Salut buat mas Enthus dan salam bagi para pengemarnya.

 8. nganu mas, kok cd no 6-7 pak manteb “kresno gugah” kok mboten enten mas nggih, kapan dipun kompliti melih?
  Sak menika nembe ngundhuh Mas Enthus, nembe pikantuk cd 1-6, benjang dipun lanjut melih. Nganti panas je bokonge.
  Matur suwun mas prabu.

 9. kulo sampun unduh lan kulo puter sedoyo, nanging kulo penasaran kalih pamentasinipun… yen wonten CD-nipun kulo bade tuku… nanging teng pundi ?????? yen wonten mirsoni CD-nipun monggo email alamate lan no hp-ne????

 10. wah .. regeng sanget .. wonten mboten ngih audio wayang kanti dalang Ki Surono (alm) Banjarnegara

  ____
  Nah puniko kajeng kulo
  menawi wonten lan kerso, saking dalang pundi kemawon saget disharing wonten mriki, amrih sedaya pecinta wayang saget menikmati
  rak kados mekaten to mas agus
  matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s